För Sverige och Gotland framåt!

8 augusti 2018 05:00

Köper du svenskt kött? Det är enklaste sättet att stödja svenska bönder i den kris som nu är efter sommarens torka.

Att alla offentliga kök och restauranger inom skola, vård och äldreomsorg borde köpa mat som är producerad i Sverige med våra höga djurskyddskrav och låg antibiotikaanvändning kan tyckas vara en självklarhet.

Men så är det inte alltid och det måste ändras! Inom Region Gotland är idag 84 procent av allt nöt och griskött som köps in svenskt och det jobbar vi vidare för att öka. Det måste bli enklare att upphandla svenskt och närproducerat.

Centerpartiet har presenterat sitt förslag till krispaket för såväl djurbönder som växtodlare. Där finns också med ett ökat anslag till Jordbruksverkets administration för att de skall kunna betala ut stöd i tid.

Nu släpar det från 2015-2016-2017. De måste också kunna göra de förskottsutbetalningar av gårdsstöd som EU sagt är ok, allt för att underlätta den akuta likviditetskrisen.

Vilket företag skulle kunna hålla inne med betalningar i 3 år? Bönderna kan inte vänta på Jordbruksverkets administrativa krångel. Detta är ohållbart. Foderbristen och halverade skördar kommer få stora konsekvenser för svensk matproduktion och för utvecklingen på landsbygden.

Senaste tidens elavbrott visar hur sårbart samhället är. Att ha säker och stabil elförsörjning är en trygghets- och säkerhetsfråga. Vi behöver en ny fastlandskabel som ansluter Gotland till det svenska stamnätet.

Nuvarande kablar börjar bli gamla och en ny tredje kabel behövs både för en ökad kapacitet och en trygg driftsäkerhet.

Redan 2009 drev vi igenom ett löfte från dåvarande alliansregering och Svenska kraftnät om ny kabel.

Ifjol avbröt Svenska kraftnät projekteringen utan att den rödgröna regeringen agerat. Detta är ohållbart.

Vi i Centerpartiet driver frågan både på riksdagsnivå och lokalt – det är tydligt att det behövs ett nytt ledarskap för att få en lösning på denna säkerhetsfråga för oss gotlänningar.

Jo Filip Reinhag (S) man kan, och vi måste, jobba med både styrning och ledning av sjukvården samtidigt som vi påverkar för ökad kompensation för ö-faktorn. Tror han att staten kan lösa allt genom en ö-faktor är han fel ute. För mig är det en självklarhet att jobba parallellt med olika åtgärder.

Att vi är en ö innebär att hälso- och sjukvården på Gotland alltid måste ha beredskap att klara akutsjukvården eftersom transporter inte alltid är möjliga på grund av tidsmässiga skäl eller på grund av vädret.

Det handlar om tryggheten för oss gotlänningar. Den akuta beredskapen innebär ökade kostnader som inte skulle varit om man istället kunnat ta ambulans till närmaste sjukhus i en annan region.

Därför måste vi få kompensation via det statliga utjämningssystemet.

Samtidigt är det lika viktigt att jobba med ett nära ledarskap och utveckla regionen som arbetsgivare för att klara bemanningen framöver.

Primärvården behöver prioriteras för att avlasta akuten. Fast läkarkontakt och mer förebyggande hälsosamtal för att nämna något.

Om 32 dagar väljer du väg för Sverige och Gotland framåt!

Så jobbar vi med nyheter
Eva Nypelius (C)