Företagarna går till SD

17 september 2018 05:00

Sverigedemokraterna är i lika hög grad företagares partival som LO-medlemmars. Det framgår av Sveriges televisions Vallokalundersökning (Valu). Den visar att Sverigedemokraterna, SD, fått 24 procent i stöd bland LO-medlemmar. SD har samma nivå, 24 procent, bland arbetare.

Att det är så nämns ofta, inte minst från borgerligt håll. Men det framgår i Valu att SD fått 24 procent i väljarstöd bland företagare, vilket inte uppmärksammas så mycket. SD är över sitt rikssnitt, på 17,5 procent, i väljarstöd bland företagare och LO-medlemmar. I Valu framgår att SD fått 24 procent bland de som är arbetslösa. Och Jimmie Åkessons parti har fått 30 procent bland de som har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Socialdemokraterna, S, har lika högt, eller högre, väljarstöd bland LO-medlemmar, arbetare och de med sjuk- eller aktivitetsersättning, men inte bland företagare. Bland de sistnämnda är stödet för Stefan Löfvens parti 13 procent.

För Moderaterna, M, är det tvärt om. Ulf Kristerssons parti har högt stöd bland företagare: 30 procent. Det höga stödet för SD bland företagare, 24 procent, är en ökning från 13 procent i valet 2014. Partiet har nog tagit väljare från M, som minskat från 38 procent till 30 procent.

Förändringar bland företagare för andra partier är små. De största, utöver de för SD och M, är plus tre procentenheter för Kristdemokraterna, KD, och minus tre procentenheter för S.

På vänsterhögerskalan har SD bland sina väljare, när de får placera ut sitt läge, blivit ett högerparti. De placerar sig i ökad grad till höger. På frågan ”Var skulle du placera in dig själv på vänster-högerskalan?” svarade 58 procent av SD-väljarna höger, mot 44 procent 2014. Det är en ökning med 14 procentenheter. Till vänster svarade 8 procent av SD-väljarna att de är, mot 17 procent 2014. I mitten svarade 34 procent, en minskning från 39 procent 2014.

Enligt Valu framgick att SD har högre väljarstöd bland väljare med låg utbildning och lägre väljarstöd bland väljare med hög utbildning. Vad gäller utbildning har SD bland högutbildade, som har forskarutbildning eller liknande, 10 procent, högskola/universitet 9 procent, eftergymnasial utbildning som inte är högskola 24 procent, gymnasieutbildning eller folkhögskola eller liknande 23 procent, grundskola 27 procent, ej grundskola 35 procent.

Bland de som har lågt politikerförtroende röstade 33 procent på SD.

Bland de som tycker det är ett bra förslag att inte ta emot flyktingar röstade 32 procent på SD.

Bland de som tycker att flyktingar / invandring är en mycket viktig fråga röstade 36 procent på SD.

SD har ett jämnt stöd i väljarkåren vad gäller arbetare och företagare. Det skiljer SD från S och M, som stöds främst av ena eller andra gruppen av arbetare / LO-medlemmar respektive företagare. I att ha stöd bland många lågutbildade liknar SD S. Men i att placera sig till höger liknar SD M.

Valu visade sådant som inte är så känt, som att SD-stödet är högt bland företagare.

Vad säger centerledaren Annie Lööf om det, som talar väl om företagare men profilerar sig och sitt parti hårt mot SD?

Så jobbar vi med nyheter
Robert Sundberg