Underledare Gotlands Folkblad Vi lever i en föränderlig tid sägs det, precis som om tiden någon gång har stått stilla.

Vi måste rusta oss för framtiden sägs det också, precis som om det skulle vara möjligt att veta vad som kommer i framtiden.

Det låter som om framtiden är något som kommer vid ett specifikt tillfälle och att vi har tid på oss att förbereda oss för dess ankomst.

Fast framtiden kommer i själva verket hela tiden och den är inte vad den en gång har varit. Det vet alla utom Sverigedemokraterna, SD.

Men vi har uppenbarligen en stark önskan om att få veta vad som väntar oss. Nu när det är ont om spåkärringar så ställer vi vårt hopp till olika framtidsstudier.

På basis av dem kan vi nämligen formulera framtidsstrategier. Vi skaffar oss på det sättet en bedräglig känsla av att vi har kontroll och är förberedda på det som komma skall.

Framtidsspaningar är ofta deprimerande. De beskriver en lång räcka av elände. De äldre blir allt fler, sjukvården kommer inte att räcka till, fattigpensionärerna kommer att öka, Trump kan bli omvald, välfärden är på väg att kapsejsa och Europa håller på att brytas isär.

Klimatförändringarna kommer att få förödande effekter för planeten. Något som inger hopp om framtiden är det svårt att hitta.

Dessa framtidsscenarier utgör jordmån för de tvärsäkra olyckskorparna. Den främste av olyckskorpar är Jimmie Åkesson.

Enligt SD lever vi i en alltigenom hotfull tid, där hoten främst kommer från de som flytt krig och elände. Och den enda lösningen är att återvända till 30-talet och folkhemmet.

SD vill inte rusta sig för framtiden. De vill rusta sig för tillbakagång. Folkhemmet, logdans, folkdräkter, svenska visor, stångstötning, varpa och folkdans ska ta oss in i framtiden.

Men det finns absolut ingenting i dåvarande statsminister Per Albin Hanssons folkhemstal från 1928 som passar in på SD.

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

SD bygger hela sin politik på att det ska finnas kelgrisar och styvbarn och där den starke ska trycka ner de svaga.

Att skapa ett samhälle som bygger likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet är en totalt främmande tanke för SD. Om SD vill tillbaka till folkhemmet får de lägga ner hela partiet.