Ledare Gotlands Folkblad Gotlands Folkblad, GF, fyller 90 år. Första numret kom 12 juli 1928. Det är berättigat att uppmärksamma detta jubileum.

GF är nu, ihop med Gotlänningen, Gotlands Tidningar. GF kan även sägas ha smält ned till att vara den (oberoende) socialdemokratiska ledarsidan där.

Men GF är hälften i GT. På motsvarande sätt är Gotlänningen andra halvan av GT, och en (centerpartistisk) ledarsida.

Det var 1983 det blev en tidning, GT, med två ledarsidor i. Före det i ett antal år var det två tidningar som hade två till fyra egna sidor vardera, men som i övrig hade gemensamt material: nyheter och annonser. Sista åren före 1983 skiljde bara ledarsidan i dem.

Om man börjar 1928 startade Gotlands Folkblad som en tidning som kom en dag i veckan. Från 1936 kom Gotlands Folkblad ut tre dagar i veckan. Från två år senare blev det sex dagar per vecka.

Under andra världskriget, och några år efter det, var det ransonering på papper. Tidningarna var tunna.

Gotlands Folkblad kom ut på eftermiddagen. Det gjorde även de två andra, Gotlands Allehanda, GA, som var högerpartistisk (moderat) och Gotlänningen. GA var störst i upplaga och stor särskilt i Visby.

Gotlänningen var stor på landsbygden, bland bönder. Gotlands Folkblad var stor bland arbetare, där de bodde.

Gotlands Folkblad ökade mest av de tre 1945 till 1958. GA kom ut på morgonen från 1949. Gotlands Folkblad fick 1951 en ny press och förbättrades.

1958 var Gotlands Folkblad näst störst med 6 600 exemplar efter GA på 8 700 och Gotlänningen trea med 6 000 exemplar.

I början av 60-talet skärptes tidningskonkurrensen. GA hade god ekonomi tack vare stark ställning på annonsmarknaden. Gotlands Folkblad var ekonomiskt pressat och den, samt Gotlänningen, fick själva distribuera tidningarna, med billinjer, på eftermiddagen sedan posten slutat dela ut.

1962 inledde GF och Gotlänningen ett samarbete på annonsområdet. GF började tryckas på Gotlänningens press då den tidningen började distribueras på morgonen.

GA fick 1964 en bättre press. Det skärpte konkurrensen. I slutet av 1966 bildade GF och Gotlänningen gemensamt bolag som skulle ge ut de två tidningarna som var sin edition av GT. GF delades från 1967 ut på morgonen.

GA hade 1966 ensam nästan lika stor upplaga som GF och Gotlänningen tillsammans. 1968 var GA cirka tusen exemplar större än de andra två tillsammans.

GT skaffade en ny press, samma som GA, 1971. Från det året fick både GF och Gotlänningen ett särskilt statligt presstöd. Det har sedan GT haft från 1975. Även GA har sedan 1974 haft det speciella presstödet.

1974 gick GT om GA i upplaga, med GT på 12 200 exemplar varav GF stod för hälften. Störst var GTs upplaga 1989 med 14 470 exemplar.

För helåret 2017 hade GT 10 100 exemplar, efter en ökning sedan 2016 med 200. Och GA hade 7 400, efter en ökning med 100.

Den publik som nås via den gemensamma webplatsen helagotland spelar även en stor roll numera.

I dag är både GT och GA ägda av samma mediekoncern, NTM, som är en av cirka tio som ger ut nästan alla dagstidningar i Sverige.

Denna ledarsida i GT, Gotlands Folkblad, är en av bara ett dussin socialdemokratiska i pressen, där flera S-tidningar och S-ledarsidor försvunnit och borgerlig press samt ledarsidor dominerar.