Goda nyheter är inte dåliga nyheter

10 februari 2017 06:00

Tydligen är det brist på arbetskraft på Gotland. Inte minst på säsongsarbetare inför den stundande sommaren.

Utmärkt! Jag förnekar inte att det kan innebära problem, exempelvis för företagare som har svårt att rekrytera. Men det är ju just den typen av problem vi vill ha på Gotland. Problem som innebär möjligheter.

En dynamisk växande arbetsmarknad innebär inte bara att unga och andra som är nya på arbetsmarknaden kan få sina första jobb. De som känner sig understimulerade, underbetalda eller av någon annan anledning vantrivs med sina jobb kan söka sig vidare mot nya djärva mål, istället för att känna sig fjättrade vid ett yrkesliv som fräter på deras självkänsla. De arbeten de lämnar blir en möjlighet för någon annan att skapa sig ett bättre liv.

Vad är alternativet till rekryteringsproblem? Arbetslöshet. Olika typer av ”sysselsättning”, av varierande relevans, i väntan på ett riktigt jobb. De som inte kan ta sig in på arbetsmarknaden känner ett utanförskap, medan en del som ändå har ett jobb känner sig livegna. De vill bryta upp och göra något annat – eller göra samma sak men för en annan arbetsgivare – men de vågar inte.

En god arbetsmarknad innebär frihet. Och den innebär naturligtvis också en möjlighet för dem som inte bor på Gotland, men önskar att de gjorde det, att realisera sin dröm. Och när de realiserar sina drömmar, så hjälper de också till att uppfylla våra önskningar. För vi vill bli fler här på ön?

Det finns naturligtvis också rekryteringsproblem som är entydigt av ondo. Det är när de kompetenser som arbetsgivarna behöver inte finns representerade bland dem som söker arbete. Den sorten av missmatchning lider vi tyvärr också av, vilket varken går snabbt eller lätt att åtgärda.

Men när arbetsgivarna har svårt att rekrytera säsongspersonal så tyder det ju på att bristen är mer fundamental än missmatchning.

Vad kan arbetsgivarna göra? Jag önskar att de blev bättre på att tävla om den personal de vill ha. På kort sikt kan de på så sätt hjälpa sig själva och på lång sikt lockar växande branscher då den personal de behöver.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder