Krönika Gotlands Folkblad I veckan kom en mycket god nyhet. Nu finns en överenskommelse i riksdagens pensionsgrupp om att förbättra villkoren för de pensionärer som har lägst inkomster. Det är både en höjning av garantipensionen och en höjning av taket i bostadstillägget. Det är välkommet att våra sämst ställda pensionärer får ett tillskott i plånboken och det är en fråga som vi socialdemokrater drivit på för.

Ibland tror jag det är klokt att stanna upp och reflektera. Zooma ut och se över helheter. Kostnaden för denna förstärkning av ekonomin hos våra sämst ställda pensionärer är fortfarande marginell i jämförelse med rot- och rut-avdrag. Bidrag som nästan uteslutande används av välbeställda.

Vi behöver fler pensionärer som kan unna sig något litet varje månad. Kanske färre nyrenoverade kök i semesterhus utomlands. Vi behöver bryta segregationen i skolan, inte öka klyftorna genom orättvisa möjligheter till stöd för barn till välbeställda. Vi behöver ha en behovsstyrd sjukvård, inte en där den som har råd får gå före i kön för att vissa har råd med privat sjukförsäkring.

Det riskerar sammanhållningen i samhället, det har stora konsekvenser för skattemoralen och det är i grunden djupt orättvist. Jag hoppas att regering och riksdag nu när spelplanen är lagd tar sig an en bred skattereform med fokus på bland annat dessa frågor. Forskningen är tydlig. Jämlika samhällen är bättre samhällen ur nästan alla aspekter. För ett litet land som Sverige är det en avgörande fråga att så många som möjligt ges möjlighet att växa och nå sina drömmar.

I veckan som gick var det både arbetsutskott och regionstyrelsesammanträde. Det fick mig att fundera kring de borgerligas ambitionsnivå. Arbetsutskottets dagordning var den kortaste jag upplevt med cirka fem beslutsärenden. Inget av särskilt brännande karaktär. Efter att de i åtta år beklagat sig över inriktning på förd politik förväntade jag mig ett mer startklart alliansblock med tydlig politisk inriktning. Det vi får se är istället tämligen viljelöst och tafatt.

Men det är också tydligt att alliansen nu svänger på punkt efter punkt. Samtliga motioner man själva lagt när det var rödgrön majoritet väljer man nu att sopa under mattan på ett eller annat sätt. Man väljer att regera på vår rödgröna budget. Mest tydligt blir svängningen för moderaterna i frågan om Tofta skjutfält där vi i våras valde att hävda Region Gotlands intressen och synpunkter i ärendet. Det möttes av stenhård kritik från såväl lokala som riksföreträdare för moderaterna. Nu väljer moderaterna istället att överklaga tillståndet på precis samma grund som yttrandet man då hävdade var huvudlöst och ett hot mot Sveriges säkerhet.

Det går fort i både Hockey och i Moderata principer.