I morgon flyttar vi in Gotland i riksdagen

8 oktober 2019 05:00

Krönika

Med Lars Thomsson (C) och mig på Gotlandsbänken blir det mycket Gotland i riksdagen, det stämmer också den här veckan. I morgon arrangerar vi ett lunchseminarium på tema återetablering av försvaret på Gotland samt totalförsvarspilot. Gotlands strategiska läge i försvaret av Sverige blir stadigt mer uppmärksammat och det demonstreras tydligast i att försvaret stadigt växer på ön och att vi numera åter har något som heter Gotlands regemente, men också att Länsstyrelsen - i egenskap av högsta civila totalförsvarsmyndighet - har fått ansvar för en så kallad totalförsvarspilot. Det här är två viktiga områden, som vi som gotländska riksdagsledamöter har ett ansvar att sprida kunskap om. 

Under totalförsvarskonferensen i förra veckan lyfte såväl inrikesminister Mikael Damberg (S) som försvarsminister Peter Hultqvist (S) Gotlands strategiska läge och hur nu alla ögon riktas mot Gotland i arbetet med totalförsvarspiloten. Gotland är ett Sverige i miniatyr och erfarenheterna från Gotland blir högintressanta i hur vi bygger ett Sverige som fungerar såväl i fredstid som i tider av oro och eventuell konflikt. 

Givetvis är det här kunskap som bör komma fler till del, och som fler bör engagera sig i. Därför väljer vi att flytta Gotland till riksdagen också i morgon. Inte minst är det intressant av strategiska skäl; för den som tar Sveriges försvar och motståndskraft på allvar, bör också fundera över hur det till exempel är bevänt med stabilitet i energiförsörjning och säkrad livsmedelsförsörjning till och från ön. De här perspektiven kommer att beröras under seminariet, men självfallet även en del av det som engagerar många av oss här hemma, inte minst resonemang kring hur hantera när olika riksintressen ställs mot varandra. Efter seminariet är det förhoppningsvis ännu fler riksdagsledamöter som engagerar sig i utvecklingen på Gotland, och därmed Sverige.

Allmänna motionstiden är nu till ända. Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som hört av er under tiden! Jag har aldrig tidigare blivit kontaktad av så många gotlänningar under så kort tid och det känns fantastiskt! Att få ert förtroende i samband med allmänna val är enastående, att ni kontaktar under mandatperioden och vill vara delaktig i arbetet för ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige, gör mig genuint glad och hoppfull. Tack än en gång för alla inspel! Alla förslag blev inte motioner, men alla förslag har övervägts och alla har förhoppningsvis fått en återkoppling med en tanke om på vilken nivå förslaget kan drivas vidare.

Så jobbar vi med nyheter
Hanna Westerén (S), riksdagsledamot