Individens frihet kan bli negativ

11 augusti 2016 05:00

Innan jag gick på semester hade en stor debatt om arbetskraftsinvandring dragit igång. Efter två debattartiklar om EU-medborgares arbets- och livsvillkor i Frankrike blev Gotlands Folkblad anklagat för att ha en främlingsfientlig hållning, när man värnar den svenska modellen.

Leiph Berggren menar med sina debattinlägg, på Gotlänningens ledarsida den 8/7 och 15/7 under Liberal kommentar, att en avreglerad arbetsmarknad främjar alla människors lika värde, vilket inte är en särskilt märklig kommentar från liberalt håll. Liberalismens frihetsivrare har alltid främjat den personliga friheten, så länge den inte drabbat de välbärgade.

Arbetare skall däremot hjälpas till ett bättre liv genom att tvingas ta personligt ansvar, utan att ges samma förutsättningar som de välbärgade. Skomakarbarn förblir vid lästen i liberala samhällen.

Jag har tidigare skrivit om att det numera är väl utrett att jämlika samhällen är bäst för alla. Ett jämlikt samhälle där alla ges så bra möjligheter till att utvecklas och tjäna sitt uppehälle som möjligt.

Ett samhälle där vi tar hand om de som behöver tas hand om genom att omfördela samhällets resurser. Ett samhälle där det går att leva på sin lön. Det samhället kräver en reglerad arbetsmarknad, vilket vi till stor del har i Sverige idag. Men det finns problem som måste åtgärdas.

Leiph Berggren ger i sin artikel den 15/7 två exempel på problem som jag håller med om att de måste rättas till. Det kan aldrig vara den enskilde som skall straffas för att den utnyttjas eller hamnar i en byråkratisk härva utan egen förskyllan.

Men att avreglera arbetsmarknaden gör inte problemen mindre snarare tvärt om. Regleringar för att maximera samhällsnyttan måste gå före personlig frihet som blir negativ för flertalet individer och i slutändan samhället. Exempelvis kan man öka individens frihet genom att göra brottsliga handlingarna lagliga, men det är inte särskilt smart för samhället.

Om Kalle 25 år, som bor gratis i föräldrarnas gårdshus och inte tycker om att gå upp tidigt, på en avreglerad arbetsmarknad vill jobba kväll för halva lönen och utan OB ersättning, så drabbar det Lisa som är ensamstående förälder och i stort behov av både avtalsenlig lön och OB ersättning, som sökt samma jobb.

När människor börjar konkurrera om jobb genom att bjuda under varandra om arbetsvillkoren blir det inte bra för samhället. Oavsett från vilket land personen kommer. Följden av en oreglerad arbetsmarknad blir precis detta och det är inget jag vill ha. Det ger inget jämlikt samhälle.

När Leiph Berggren skriver att LO försöker försvåra invandringen är det inte sant. Om Leiph Berggren menar arbetskraftsinvandring så är det delvis sant, då LO vill skydda arbetare från att utnyttjas och samtidigt försvara den Svenska modellen. En modell som också en klar majoritet av de politiska partierna i riksdagen säger sig stå bakom.

I Sverige skall svenska lagar och avtal gälla för alla oavsett härkomst, vilket absolut främjar alla människors lika värde. Detta skall givetvis även gälla på arbetsmarknaden.

Så Leiph Berggren sållar sig därmed till en del av liberalismen som jag kallar för tokliberal, då de anser att den personliga friheten skall gå före samhällsnyttan. Något som inte är förenligt med det jämställda samhälle jag vill ha.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa