GOTLÄNNINGEN REPLIK Leiph Berggren (L) har i sin krönika på Gotlänningens ledarsida den 20 oktober helt rätt i en sak. Ekonomin är inte i mål ännu. Det återstår ännu mycket arbete för att ge Gotland bättre förutsättningar att klara den enskilt största utmaningen vi står inför. Detta är den demografiska utvecklingen.

Men att inte vara i mål är inte samma sak som att det inte vänt. För två år sedan var prognosen gällande resultatet för Region Gotlands bokslut -72 miljoner kronor. När vi i dag gör samma prognos har vi ett resultat på +69 miljoner kronor. En förbättring på 137 miljoner.

Nämndernas prognostiserade resultat var 2015 -99 miljoner kronor. När vi nu, efter två års arbete med ekonomin, gör samma prognos ser vi att nämnderna väntas göra ett resultat på -22 miljoner. Det är 77 miljoner bättre. Utfallet för perioden. Alltså hur mycket av tilldelad budget som förbrukats fram till augusti visar på ett överskott i nämnderna på +92 miljoner. Samma siffra år 2015 var -26 miljoner. En förbättring på 118 miljoner kronor.

Vi är dock beslutsamma i att genomföra det treåriga sparpaket vi beslutat om. Det enda valmässiga med den strama budget som majoriteten nu presenterat är att oppositionen kallar den för en valbudget. Vårt ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi ligger fast även under ett valår. Men Leif har rätt att vi inte är i mål. Men vägen är tydligt utstakad och vi går längs den i hög takt.

Leiph Berggren kan inte heller ha läst budgeten särskilt noggrant. För då hade han sett att den planerade försäljningen av fastigheten kanonen 1 inte läggs in i budgeten som en resultatförbättrande försäljning. Istället väljer vi i majoriteten att låta försäljningar ligga på en stabil och relativt låg nivå de kommande åren. Detta då vi inte vill dopa budgeten med engångsintäkter som kan skilja sig mellan åren vilket ger förvaltningarna dåliga planeringsförutsättningar.

Vilka kontakter Leiph Berggren har med Uppsala universitet vet jag inte mycket om. Men i de samtal och dialoger som vi för med Uppsala universitet och med regeringen har Leiphs påståenden om att universitet kräver pengar av regeringen för att vara kvar på Gotland aldrig lyfts fram.

Tvärtom så bygger man ut antalet utbildningsplatser och har en ambitiös plan för antalet studenter. Som vi nyligen kunde läsa startar man nu socionomutbildning på ön. Ett välkommet besked. Men knappast ett besked som någon som är på väg att lämna ön skulle ge. Uppsala universitet Campus Gotland är en av Region Gotlands allra viktigaste samarbetspartners. Det kommer det vara för lång tid framöver.