Inspektera Skolinspektionen

16 november 2018 06:00

Isak Skogstad är en lärare och debattör som för en god kamp mot flum och experiment i skolan. Ofta i strid med de myndigheter som har tillsyn över skolans kvalitet. I ett inlägg på Facebook nyligen förmedlar han en rapport från en av Skolinspektionens inkvisitioner. Det är läsning som får mig att famla efter något att stödja mig emot. Är det verkligen så illa att Skolinspektionen aktivt motabetar och kritiserar skolor som använder den mer traditionell och lärarledda pedagogik som har vetenskapligt stöd?

Inspektionsrapporten gäller en friskola som enligt Isak Skogstad bedriver en verksamhet med "en traditionell inriktning i form av att de fokuserar på katederundervisning, faktakunskaper och läxläsning". Detta gillar inte skolinspektionen som skriver:

"Fokus i undervisningen ligger på inlärning av fakta snarare än stimulans av de förmågor som avses i läroplanen, exempelvis analysförmåga, kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga."

Men hur ska man kunna analysera om man ingenting kan? Vad ska man kommunicera om man ingenting vet? Vad ska man tänka om man inte kan lära in?

Skolinspektionen går vidare i samma stil och kritiserar helklassundervisningen, bristen på grupparbeten och att inlärningen ofta följs upp med skriftliga prov.

För mig framstår Skolinspektionens kritiska rapport som rena reklamen för den kritiserade skolan. Om jag hade några telningar, och om jag bodde i närheten av skolan, skulle jag omedelbart ställa dem i kö.

Isak Skogstad tycks drivas av ett engagemang för undervisning och utbildning och kritiserar flum i alla dess former. Även när det är friskolor som flummar. I en debattartikel i Expressen i går kritiserade han "högern" för att den inte stävjat oseriösa aktörer på skolmarknaden. Friskolor som aldrig borde ha fått tillstånd att starta någon verksamhet. Flumskolor utan ordning och reda – "dyra fritidsgårdar som helt saknar fokus på inlärning och bildning". Han skriver:

"Om högern och näringslivet vore genuint intresserad av att skapa en välfungerande skolmarknad hade de aldrig tillåtit att i princip vem som helst kan få starta skola och dessutom utvärdera sig själva genom att helt förfoga över det viktigaste konkurrensmedlet: betygssättningen. De inser inte heller att motståndet mot friskolor sannolikt kommer öka på sikt om de inte skapar ett system där skolor utvärderas externt och där avarterna stoppas från att etablera sig från första början."

Kritiken är befogad. Men jag vill definitivt tillfoga att kontrollen inte hur som helst kan anförtros skolinspektionen. Bocken inte vara trädgårdsmästare.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder