Inte en barnvänlig väg till lekplatsen

1 oktober 2019 05:00

Karl-Johan Boberg, (C) ordförande i Tekniska Nämnden, svarar här på den ledare jag skrev den 26 september.

 

Barnens säkerhet går alltid först

Anledningen till varför Tekniska Nämnden tar beslut om att lägga ner sammanlagt sex lekplatser på Gotland beror på att de inte längre lever upp till den säkerhetsmässiga standard som krävs. Under alltför många år har underhållet försummats och de sex lekplatserna är alltför kostsamma att renovera. I de här fallen har vi tagit stor hänsyn till säkerhetsaspekten eftersom vi inte vill att något barn ska skada sig på grund av anläggningarnas dåliga skick. På de orter vi lägger ner lekplatser gör vi det just för att barnen inte ska drabbas på grund av bristfällig säkerhet. Vi har varit noggranna med att se till att det finns möjligheter för tillgång till lekplatser i bra skick inom nära avstånd till dem som ska läggas ner. I Klintehamn kommer dessutom en helt ny stor lekpark att anläggas istället för de två mindre som vi lägger ner.

 

Jag vill tacka Karl-Johan Boberg för hans svar. Tyvärr blir det bara en bekräftelse på att barnen drabbas när tekniska nämnden tvingas spara. Självklart ska barnens säkerhet sättas i första rummet, allt annat skulle vara fel. Det jag har kritiserat är de följder en ren nedläggning av lekplatsen på Sportvägen i Slite får för barnen, något som tekniska nämnden väljer att blunda för. I Klintehamn finns det en plan, ett beslut på att bygga en ny lekplats och numera även pengar till att underhålla lekplatsen efter den blir klar. I Visby finns alternativa lekplatser i närheten av de som nu läggs ner. Men i Slite innebär nedläggningen av lekplatsen på Sportvägen att barnen inte längre har någon lekplats att gå till. Alternativet ligger över en och en halv kilometer bort och vägen dit är, för de barn som drabbas, inte anpassad för barn i lekplatsålder. Orsaken till nedläggningen är som framgår inte barnens säkerhet utan en prioritering där man väljer att inte avsätta pengar till att åtgärda bristerna. Något som dessutom strider mot tekniska nämndens egna lekplatsstrategi. Hur lätt hade det inte varit att följa sin egen strategi genom att först bevilja pengar till upprustning av lekplatsen på Sportvägen och därefter ta beslut på att bygga den centrala lekplatsen som lekplatsstrategin förespråkar. Jag hade till och med ansett det tillräckligt med ett beslut om att bygga den centrala lekplatsen i Slite, men inte ens den prioriteringen vill man inte göra, vilket drabbar barnen i Slite som nu kommer att stå helt utan lekplats inom rimligt avstånd.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson