Intressant omval i Falun

1 april 2019 05:00

Söndag 7 april går invånarna i Falun till val igen. Det är ett kommunalt omval som sker, men det påminner mycket om de fyllnadsval andra länder har i sina konstitutioner.

Det sker eftersom 126 förtidsröster i valet i september kom in för sent till valnämnden och till rösträkning.

Eftersom det för fördelningen av mandat i fullmäktige kunde blivit på ett annat sätt, om bara några röster varit annorlunda för några partier, beslutade valmyndigheten att valet ska göras om.

Falun har knappt 60 000 invånare och är jämnstort med antalet invånare på Gotland.

Det är sällan det är omval i en kommun eller region (landsting). Men det sker ibland. För åtta år sedan var det ett omval i en av de fyra delar som Örebro kommun är indelad i.

Eftersom Örebro har nästan dubbelt många invånare som Falun, eller Gotland, men valkretsen bara innehöll omkring en fjärdedel av invånarna, kom valet att omfatta ungefär hälften så många väljare som omvalet i Falun berör.

I ordinarie valet i Örebro blev valdeltagandet 83,3 procent i det geografiska område som det blev omval i. I omvalet blev valdeltagandet lägre, med 20 procentenheter: 63,3 procent.

Vad har då ett omval i Falun för intresse för invånare på Gotland? Tja, egentligen ganska lite.

Men alla kommuner, även Region Gotland, måste bereda möjlighet för förtidsröstning för omvalet i Falun. Alltså för personer som är skrivna i Falun, som råkar befinna sig i en annan kommun (region) och inte kan rösta eller förtidsrösta i Falun. Det ska ske från tio dagar före valdagen, från 28 mars.

Omvalet i Falun är intressant eftersom det liknar något som vi inte har i det svenska valsystemet, nämligen fyllnadsval. Därav omnämnandet av det i början av artikeln.

I många andra länder är det fyllnadsval i en valkrets när en ledamot som blivit vald i den avgår, avlider eller förhindras att fullfölja sitt uppdrag. Särskilt i valsystem med personval, som i USA och Storbritannien, är fyllnadsval vanliga.

Hela landets politiska intresse brukar riktas mot de fyllnadsval som är mellan de ordinarie valen. Och det spekuleras i om trender på riksplanet ska påverka valet.

Sverige är ett av de länder där det är val sällan, eftersom parlaments-, kommun- och regionalval hålls på samma dag, med hela fyra år mellan gångerna. I nästan alla andra länder är det val vid olika tillfällen till de olika nivåerna.

Vanligen är det parlamentsval vid ett tillfälle, och kommun- samt regionalval vid ett annat. En del länder har rent av val till kommuner och regioner vid olika tillfällen.

I en kommun, som Falun, är de lokala förhållandena de centrala i det kommunala omvalet. Det finns ändå risk, eller chans, att rikspolitiken inverkar.

Sedan valet i september har ju en del förändrats i rikspolitiken, där Centerpartiet och Liberalerna slutit januariavtalet med de regerande Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Flera partiledare har varit i, eller ska till, Falun för valkampanjen. Alla partier vill att det ska gå bra för dem i omvalet.

För några veckor sedan trodde jag valdeltagandet skulle bli lågt, runt 60 procent. Men nu tror jag det blir högt, över 70 procent.

Detta eftersom uppmärksamheten på riksnivå av medier och rikspolitiker, som partiledarna, antagligen blir stor särskilt de sista dagarna innan valdagen.

Så jobbar vi med nyheter
Robert Sundberg

Ämnen du kan följa