Kollektivavtal garanterar bättre pension

13 juni 2018 05:00

Dagens pensionssystem ger allt för låga pensioner. Prognosen för en LO-arbetare ligger runt 60 procent av slutlönen i pension i form av allmän pension och avtalspension. Det är för låga inkomster.

Bostadstillägg räddar många från ännu lägre inkomster. Bostadstillägg är visserligen en del av pensionssystemet, och betalas i dag ut till cirka 300 000 pensionärer.

Men något är uppenbart fel i systemet när ett extra tillägg behövs för att ge schyst pension – även efter 45 år i yrkeslivet.

Bakgrunden är naturligtvis att vi lever längre. Pensionen som tjänas in under yrkeslivet ska räcka till en allt längre tid som pensionär. När nuvarande pensionssystemet skapades 1994 beräknades återstående medellivslängd för en 65-åring vara 17 år och 9 månader.

Den som föds i dag beräknas leva drygt 26 år efter sin 65-årsdag. Antal år som pensionär beräknas alltså öka med cirka 50 procent. Den månatliga pensionen måste då minskas med en tredjedel för att individens pensionsrätt och pensionskapital ska täcka upp för den ökade livslängden.

Visst, blir vi friskare orkar vi säkert jobba även några år efter 65. Men det gäller inte alla. I slutändan måste pensionssystemet tillföras mer kapital. Låga pensioner är framförallt en politisk fråga – inte ett individuellt problem. Konsekvenserna drabbar dock individen. Vissa värre än andra.

Den som har låg lön, eller inte jobbat heltid under sitt yrkesliv drabbas extra hårt av låga pensioner.

Men heltid och bra lön ger inte automatiskt en bra pension. Den lagstiftade allmänna pensionen kommer troligtvis ligga långt under 50 procent av slutlönen för framtidens pensionärer.

För att nå en pension på dräglig nivå behövs mer pengar sättas av till pensionen under den yrkesverksamma delen av livet. Och för den som arbetar hos arbetsgivare med kollektivavtal sker just detta. I kollektivavtalen ingår nämligen en extra avsättning till pensionen på vanligtvis runt 4,5 procent av lönen. Det kallas avtalspension eller tjänstepension. Ungefär 90 procent av alla anställda täcks av kollektivavtal.

Det är bra, men betyder samtidigt att de många hundra tusen anställda som inte har avtalspensioner riskerar en framtid som fattigpensionärer. Än värre misstänker jag att det blir för egenföretagarna.

Inte nog med att de ofta deklarerar låga inkomster, vilket drabbar den allmänna pensionen. De måste också själva sätta undan till sin ”avtalspensionen”. Och det är det många som missar eller inte anser sig ha råd med.

Kollektivavtalet är inte bara grunden för ett tryggt yrkesliv. Kollektivavtalet är också skillnaden mellan en låg pension och en schyst pension.

Så jobbar vi med nyheter
Thord Ingesson (S)