Konspirationsteorier är inte journalistik

1 oktober 2019 05:00

Konspirationsteorier har blivit allt vanligare på sociala medier. De kan både vara skrattretande och minst sagt underhållande, men utvecklingen har kommit till den grad att välspridda konspirationer framställs som nyheter och journalistik. 

Vi bör dock vara vaksamma på vad för inlägg vi delar på sociala medier, särskilt när vi inte alltid vet vem eller vilka som står som avsändare.

I boken "Allt är en konspiration" följer författaren Kent Werne "alternativa journalister" som ska avslöja den påstådda konspirationen bakom Bilderbergkonferenserna. 

Mötet sker en gång per år mellan världens mest inflytelserika personer. Diskussionerna som sker utan pressens insyn är de facto en chans för beslutsfattare att diskutera sakfrågor – utan att det nödvändigtvis ska komma ut som officiella talepunkter. 

Konspirationsteoretikerna provoceras dock av att gruppen möts bakom stängda dörrar. Istället för att anta att även högt uppsatta politiker skulle vilja diskutera frågor "off the record" väljer konspirationsteoretikerna att se tystnaden som ett bevis på en mörkläggning av globala mått.
 


De som på allvar tror på det hela menar att hela världens öde bestäms på det tre dagar långa mötet, varav konstruerade finanskriser och en "expansion" av Nato är en del av mötesbesluten. 

Gruppens egentliga syfte är inte att förutsättningslöst diskutera världsproblem, utan att diktera jorden till att bli en superstat där resten av mänskligheten blir dess slavar. 

Vägen dit kommer genom bland annat frihandelsavtal, mer makt till FN och Nato, samt en globalt finansierad välfärd och valuta. Å ena sidan bygger konspirationsteorierna på att Bilderberggruppen har egna ekonomiska intressen i att kontrollera världen, samtidigt som teorierna menar att "Bilderbergarna" vill ha en socialistisk välfärdsstat. 

Teorierna går inte ihop – och det är inte tänkt att göra det heller, ty syftet att förvilla är i rak motsats till det påstådda sanningssägandet.

Konspirationsteorier är inte till för att vara renodlade, utan är ofta en mix av lögner som kan ses som "halvsanningar". 

När jag skriver halvsanningar syftar jag inte på att det skulle finnas någon grund i det, utan att de åberopade fenomenen är snarlika dem som faktiskt är riktiga. 

Det är ett enkelt knep för att locka in folk i dikten, eftersom människor har lättare att ta till sig budskap som de kan koppla till något de redan känner igen. Konspirationsteorier har funnits i alla tider, men i internetålderns tidevarv har de fått en extra skjuts genom de sociala mediernas icke-filtrerade brus.

Konspirationer är ett beprövat och enkelt sätt för fientligt inställda aktörer att förvirra och urholka den allmänna debatten. För den icke-demokratiska aktör som vill skada Sveriges demokrati är konspirationer ett effektivt sätt att så oro och misstro till våra samhällsinstitutioner. 

Syftet med konspirationerna är inte alltid att övertyga dig, utan att få dig att tveka på myndigheter, vetenskap och allmänt erkänd fakta. Tjafset om Bilderberggruppen är ett praktexempel på en konspiration som samlar alla ingredienser för att rikta tvivlets egg mot det fria samhället.

Den som vill bidra till ett bättre demokratiskt samtal gör bäst i att inte dela konspirationer och lögner på sociala medier. Om vår demokrati ska överleva måste vi alla ta vårt ansvar för att inte sprida lögner som i längden gröper ur förtroendet till demokratin som helhet.

Så jobbar vi med nyheter
Linnea Hylén, Centerpressens Nyhetsbyrå