Kunskap är makt & styrka

22 mars 2019 05:00

I dag börjar Socialdemokraternas kongress som denna gång är förlagd till Örebro. Kongressen är partiets högsta beslutande organ och det är där alla principbeslut tas. Det är där partiledningen får ramarna till den politik de sen ska bedriva. Det är på kongressen olika politiska viljor stöts och blöts mot varandra för att till slut bli socialdemokratisk politik. Det är också på kongressen som partiets högsta företrädare väljs, men det är inte aktuellt under årets kongress. Mandattiderna för partistyrelsen är fyra år, medan kongress hålls med två års mellanrum, och val av partistyrelse gjorde på förra kongressen. De gotländska ombuden är Meit Fohlin, Filip Reinhag och David Lindvall.

Årets kongress har koncentrerats på två ämnesområden. Utbildning och organisation.

Socialdemokraterna har alltid sett utbildning som den viktigaste frågan för den enskilda medborgaren. Kunskap är makt har varit ett välanvänt uttryck inom arbetarrörelsen. Makt för att ta plats och kunna förändra samhället, men också makt över sitt eget liv.

Arbetarrörelsen har också byggt den svenska arbetsmarknadsmodellen som till stor del baseras på utveckling. Produkter och tjänster ska utvecklas vilket innebär att anställda och företagare behöver kunskap och kompetens. Svensk arbetsmarknad ska konkurrera med kunskap, utveckling och innovationer. Inte med låglönejobb.

De senaste 15 åren har glappet blivit större mellan de som har och de som inte har utbildning. Det har också blivit svårare att utbilda sig på grund av neddragningar som gjorts på vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar. Det livslånga lärandet har diskuterats länge, men har ännu inte blivit en realitet för majoriteten av medborgarna. Det finns ännu mycket att göra innan vi kan säga att vi uppnått den definition av livslångt lärande som UNESCO förde fram på tidigt 1970-tal.

Socialdemokraterna anser att den utveckling som skett är ett problem som måste lösas. Det måste finnas bra möjligheter för de som av någon anledning inte klarat av grundskola och gymnasium att få den utbildningen senare i livet. Det måste också finnas möjligheter för de vars utbildning blivit inaktuell att få aktuella kunskaper. Utbildningen ska vara tillgänglig för alla under hela livet.

Inför kongressen har ett diskussionsmaterial tagits fram. ”Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige.” I materialet läggs det fram förslag på tio nya reformer. Grunden för förslagen är något man kallar ”Växa- och växla reform”. Tanken är att reformen ska ge människor möjlighet att växa och att utvecklas i arbetslivet.

Socialdemokraterna vill i förslaget förändra studiemedelssystemet så det passar bättre för det livslånga lärandet. Partiet föreslår också att trepartssamtal mellan regeringen, arbetsgivare och fackförbund ska påbörjas för att hitta de optimala lösningarna för kompetensförsörjningen.

Socialdemokraterna tar frågan om allas rätt till kunskap på stort allvar och jag kan inte annat än att hålla med om de slutord som står i kongressförslagets inledning.

”Kunskap är trygghet. Kunskap är styrka. Kunskap är makt. Den ska delas av oss alla.”

Nu är det upp till kongressen att besluta om den framtida utbildningspolitik som Socialdemokraterna ska bedriva.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson

Ämnen du kan följa