Lär av andras erfarenheter

24 juli 2019 05:00

Att man som ung borde lyssna på de äldre är ibland ett riktigt irriterande råd. Andra gånger är det väl värt att lyda.

Som ung är det svårt att inte försvara ungas perspektiv. Vår rätt i att delta i det demokratiska rummet, vår plats på arbetsmarknaden eller vår plats i civilsamhället är inte självklar för många. Med unga syftar jag i detta fall på människor upp till yngre medelålder.

Vi har dock lätt att fastna i tankegången om en ständig kamp om utrymme och om erkännande. Det blir då svårt att se till de lärdomar och erfarenheter som äldre generationer har och kan bidra med.

Många fenomen i dagens oroliga samhälle, kan mycket väl grundas i kortsiktiga perspektiv och motvilja att acceptera sin egen ofullkomlighet. Att lära sig av och finna styrka i historien är en möjlighet att ta tillvara på.

Min mormor var en fantastisk, stark kvinna. Från hennes födsel 1934 till hennes död i september förra året, har välden förändrats drastiskt. 84 år med allt från världskrig till teknisk revolution.

Hon var en person som inte bara pratade jämställdhet, hon gjorde jämställdhet. Som en av de första kvinnorna i Sverige studerade hon vidare på lantbruksskola, tog över sin familjegård trots att hon inte var man och blev tidigt engagerad politiskt.

Hon skrev historieböcker, var en aktiv föreningsmänniska och var en företagare ut i fingerspetsarna. Meritlistan är minst sagt lång.

Med all den kunskap och erfarenhet hon besatt var hon som ett vandrande lexikon. Det spelade ingen roll om man frågade om stadgeprocesser, hästraser eller internationell utveckling under 60-talet för hon kunde svaren. För oss barnbarn var hon en fantastisk tillgång på många sätt, omöjlig att inte utnyttja.

Mormödrar likt min eller andra äldre är resurser som ofta förbises. I de stora sammanhangen likväl som de små, finns råd att finna. Som ung ska man aldrig tro att ens perspektiv inte har värde. Dina erfarenheter delar ingen annan, men det gör inte din åsikt fullkomlig. Ingen människas perspektiv fångar in hela spektrumet, men genom att ta tillvara på andras erfarenheter och kunskaper fyller vi våra luckor. Vissa misstag måste varje människa göra för att lära, men att ständigt upprepa dessa är dumt. Att be om råd är inte att visa sig svag, det är att bygga sig själv starkare.

Oviljan att blotta sin egen ofullkomlighet är inte ett fenomen som enbart är åsidosatt till ungdomen. Det går likväl att återfinna i äldre generationer. Inte minst går historielösheten ofta att återfinna i det politiska utrymmet, från höger till vänster.

Den högervåg som västvärlden märker av i detta nu är ett sådant exempel. Ser man bakåt i historien har de politiska svängningarna ständigt skiftat mellan olika grader av konservatism, liberalism och socialism. Att ytterligare en svängning skulle komma borde inte ha varit så främmande.

Lär av varandras misstag. Lär av historien. Dela erfarenheter och kunskap, så vi tillsammans kan bygga ett starkare samhälle.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ek