GOTLÄNNINGEN C-DEBATT Det har aldrig varit viktigare att jobba för ett bättre företagsklimat!

Precis så är det. Gotland är den region som står inför de tuffaste demografiska utmaningarna i landet. Gotland har en stor ökning av antalet äldre och barn och unga framöver medan antalet mellan 20-67 år minskar.

Därför behöver vi nu jobba stenhårt för ett bättre företagsklimat, tillväxt och en ökad befolkning. Vi behöver bli fler för att klara rekrytering av arbetskraft både inom privat och offentlig sektor och vi behöver rent krasst bli fler som jobbar och betalar skatt för att kunna göra de satsningar som behövs i välfärden för bra kvalitet i skola, vård och omsorg.

Det känns bra att vi nu jobbar tillsammans med näringslivets organisationer för att nå målet att bli årets Tillväxtkommun 2020.

Utmärkelsen är inte det viktiga utan det förändringsarbete som nu görs. Att jobba med förbättrad tillgänglighet och bemötande. Att stärka Gotlands attraktionskraft så att vi får fler som vill bo och leva över hela Gotland, fler livskraftiga företag som kan och vill växa vilket ger ökad sysselsättning och ökad skattekraft.

Förra veckan inledde vi ”100 företagsbesök på 100 dagar”. Det är viktigt och givande för att skapa dialog och förståelse. Vi besökte då tre olika företag på Hemse inom tre olika branscher. Den här veckan fortsätter vi med fler besök.

Ser vi till Region Gotlands bokslut kan det verka som att regionen har en bra ekonomi eftersom resultatet är positivt på totalen. Men det är helt tack vare fastighetsförsäljningar. Jag känner en stor oro för nämndernas ekonomi framåt. Vi måste skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och kan inte täcka underskott med reavinster år efter år.

Ser vi till de tre stora nämnderna har de underskott på minus 94 miljoner. Trots att regionen är mitt i ett sparprogram så har nämndernas nettokostnader ökat betydligt mer än skatteintäkter och bidrag de senaste åren, under de rödgrönas ledning.

Läser Meit Fohlins lite bittra inlägg på Gotlands Folkblad i lördags. Borde hon inte som oppositionsföreträdare vara glad om vi beslutar och även lyssnar till oppositionen när de har ändringsförslag? För mig handlar lokalpolitik om att göra det bästa för att utveckla Gotland.

Jag är också lite förvånad över att hon ”glömde” nämna bokslutet och det stora underskottet i nämnderna som hon och hennes rödgröna kompisar lämnar efter sig.

Den utmaningen har vi i Alliansen nu att hantera. Just därför har det aldrig varit viktigare än nu att jobba för en ökad befolkning och ett bra företagsklimat så att vi kan öka skatteintäkterna till vår gemensamma välfärd.