Gotlands Allehanda Luftfartverket har hand om flygledningen i Sverige. Frågan är om någon kan flygleda Luftfartsverket.

Försvarsmakten totalsågade Luftfartsverkets planer på att Visbys flygplats ska flygledas från Uppland, det vill säga Arlanda. Men som framgick av gårdagens GA så visar pågående rekryteringar av nya flygledare att Luftfartsverket fortfarande planerar för att fjärrstyra öns flygledning.

För säkerhets skull är det kanske bäst att inleda en rekrytering av en ny ledning för Luftfartsverket.