(M) och (KD) backar in i framtiden

18 december 2018 05:00

Klimatet är vår tids ödesfråga. Låter det bekant? Hoppas det. Medvetenheten måste öka om de utmaningar vi står inför. Hotet är inte på något vis avlägset, utan de barn som föds idag riskerar att gå en radikalt annorlunda tillvaro till mötes, där till exempel sommarens torka riskerar att vara så väl vardagsmat som västanfläkt, jämfört det som stundar.

Partierna i Sveriges riksdag möter klimathotet på olika sätt. S och MP, ledda av statsminister Stefan Löfven, menar att Sverige har måste ha en hög ambitionsnivå på klimat- och miljöområdet och kan därför blicka bakåt på historiska stora satsningar för att ställa om Sverige. I den budget som övergångsregeringen lade på riksdagens bord fanns möjligheter att trots rådande läge hålla tempot uppe i klimat- och miljöarbetet. M och KD valde dock att driva fram en egen, skissartad budget, som innebär en slakt av klimat- och miljöpolitiken. Hur den kommer att slå, är ännu delvis oklart, men nog kommer den att få följder. I en tid då det torde vara omöjligt att blunda för behovet av omställning, väljer M/KD att dra ner miljö- och klimatbudgeten med 2,099 miljarder kronor. Var ska pengarna tas? Jo, man har krafsat ihop det genom att skära i stort och smått.

Klimatklivet, som påtagligt främjar omställning på lokal nivå, dras ner med 840 miljoner kronor. Skydd av värdefull natur med 1,34 miljarder kronor och 298 miljoner kronor mindre för ersättning till skogsägare. 100 miljoner kronor mindre till sanering av förorenad mark, vilket i klartext innebär att ej påbörjade projekt som till exempel Blaiken inte kommer att bli av under överskådlig tid. 65 miljoner kronor försvinner från länsstyrelsernas miljötillsyn och därtill görs mångmiljonneddragningar inom Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, de senare är så ingripande att jag befarar rent katastrofala följder. På min begäran kommer myndighetscheferna till berört utskott omgående för att informera om hur beslutet kommer att verkställas i respektive myndighet. Jag fasar för svaren.

En del konsekvenser har så klart redan börjat uppenbaras - årsskiftet är ju nära - och på Skogsstyrelsen försvinner till exempel naturnära jobb. Bara på Gotland försvinner 33 tjänster - viktiga naturvårdsinsatser som M/KD alltså prioriterar ner.

Det här blir en följetong, där M/KD demonstrerar - stick i stäv med tillgänglig forskning - att man med berått mod backar in i framtiden. Skattesänkningar för de som redan har, smäller högre än insatser för en gemensam, hållbar tillvaro. Miljökatastrof är bara förnamnet.

Debatt

Så jobbar vi med nyheter
Hanna Westerén (S) Riksdagsledamot

Ämnen du kan följa