Ledare Gotlands Folkblad Under gårdagens regionfullmäktige togs beslut om strategin för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor. Strategin är så pass välgjord att den kan komma att göra skillnad om den tas på allvar och implementeras på ett bra sätt i regionens olika verksamheter. Det jag reagerade på under debatten var den inställning som Rolf Öström (M) och Johan Malmros (C), bägge män och politiker i socialnämnden, visade upp i talarstolen. Bägge bad i det närmaste om ursäkt för att ge sig till tals i ämnet då de var just män.

Men hallå. Om någon fråga är en fråga för män så är det väl mäns våld mot kvinnor. Det är vi män som ska sluta upp att våldföra oss mot kvinnorna. Det är inte en kvinnofråga och kommer aldrig bli en kvinnofråga. Visserligen är det en fråga som berör kvinnor till mycket stor del, men de som äger möjligheten att lösa problemet är bara vi män.

Något som gläder är däremot det mottagandet policyn fick. Samtliga talare var helt eniga om att policyn är viktig och att frågan om mäns våld måste prioriteras. Det som gör mig tveksam till om den nya politiska alliansminoriteten verkliga kommer att prioritera frågan är att de inte tillskjuter de medel för arbetet som socialförvaltningen anser sig behöva.

Den frågan som under gårdagens möte tog längst tid var verksamhetsberättelsen för 2018. Från den förra politiska ledningen blev beskrivningarna om vad som gjorts målande. Trots att det genomförts stora besparingar har balansen mellan sparbeting och satsningar på förebyggande arbete varit mycket välbalanserad. Förebyggande arbete är en kostnad som ger en betydande besparing i framtiden. Det är i det förebyggande arbetet som regionen kan minska kostnadsutvecklingen. De satsningar som i dag görs på barn och ungdomar kommer minska regionens kostnader framöver. Talesättet ”det är lättare att bygga starka barn än att laga en trasig vuxen” stämmer till hundra procent. Det är dessutom billigare att bygga barn än att laga vuxna. De rödgrönrosa talarna var här överens om att de ser med stor oro på den föreslagna borgerliga budgeten där det finns stora risker att just det förebyggande åtgärder får stryka på foten.

Det märks att det har skiftats politisk ledning. Tonläget var betydligt lägre nu från den före detta oppositionen, än när de var i opposition. Ansvaret för den verklighet som regionen lever i kräver en ödmjukhet som de borgerliga partierna saknade i opposition. Då var allt fel och regionen på ruinens brant. Nu är tonen betydligt lägre.

Som ni kanske läst på annat håll så blev gårdagens fullmäktigemöte stört av demonstranter. Det finns bra sätt marknadsföra sin politiska vilja och det finns dåliga sätt. Att väcka uppmärksamhet är lätt, men att få ut något av uppmärksamheten är svårare. Det sätt som aktivisterna använde i går kommer knappast att leda till de förändringar de vill se. De borde se och lära av Greta Thunberg. Hon har genom sitt arbete lyckats bli inbjuden till både klimatkonferensen i Polen och det brittiska underhuset. Gårdagens aktivister kommer knappast bli inbjudna till något politiskt forum efter gårdagens totala flopp där de bara lyckades irritera fullmäktiges ledamöter.