Någon står alltid för cementen

28 september 2019 05:25

Lidl har inlett bygget av en ny klimatneutral butik i Visby med tolv stommar om fyra ton per styck, berättade GA om igår. Trästommarna ersätter det stål som skulle ha använts i ett mer traditionellt bygge. Trä binder koldioxid medan stålproduktion genererar koldioxid. I stålproduktionen skulle man dessutom sannolikt ha använt kalk under reningsprocesser.

Så kan man reducera koldioxidutsläpp och samtidigt påverka efterfrågan på den kalk som bryts bland annat på Gotland, genom att välja andra alternativ än stål och cement när det kan vara rationellt.

 

Cementas verksamhet på Gotland angrips från flera fronter, liksom de andra företaget i stenindustrin. Men här är det utbudet snarare än efterfrågan som angrips. Vad får det för effekter om/när Cementa och de andra brytande företagen tvingas avveckla eller skala ner sin verksamhet på Gotland?

Tja, stålindustrin behöver fortfarande lika mycket kalk, men den får hämtas från andra leverantörer och fraktas längre sträckor.

Cementen får också hämtas från andra producenter, som inte är lika effektiva och orsakar större utsläpp än  Cementas verksamhet på Gotland.

Brytningen just på Gotland upphör – Inte på min bakgård! – men eftersom stål och cement fortsätter användas i samma utsträckning blir de globala effekterna negativa när kalk och cement får fraktas längre sträckor från produktionsenheter som orsakar större utsläpp.

 

När prövningen av Cementas täktansökan inleds på måndag så är det relevant och viktigt att verksamhetens konsekvenser för vattenförsörjningen värderas. Jag hoppas av flera skäl att Cementa kan redovisa  fakta som stöder företagets sak så att verksamheten kan fortsätta.  Det innebär arbetstillfällen på norr och en global vinst för miljön, jämfört med alternativet att kalken hämtas och cementen produceras någon annanstans.

Men jag hoppas också att nya metoder och ny teknologi leder till att man allt oftare kan använda andra material än – eller åtminstone mindre av – de energi-, resurs- och kalkkrävande materialen stål och cement.

 

Världen slutar inte använda cement bara för att Cementa tvingas avveckla.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder