När skatten på arbete sänks kommer fler i arbete

20 oktober 2018 05:00

"Investeringar i jobb och välfärd går före skattesänkningar.” Mantrat från Stefan Löfven (S) var återkommande i hela valrörelsen. Hans trick att slå ihop Allianspartiernas enskilda skattesänkningar för att kunna skrämmas med siffran 100 miljarder synades tidigt som en bluff, men återkom ändå ofta.

Om Löfven och Socialdemokraterna varit intresserade av fakta i frågan hade de kunnat ta del av den forskningsgenomgång som Jacob Lundberg, doktor i nationalekonomi och chefsekonom på Timbro, gjort ihop med John Norell, masterstudent i ekonomi (19/10).

Rapporten bekräftar med all önskvärd tydlighet vad borgerliga politiker och debattörer sagt i många år: skattesänkningar står inte i motsats till satsningar på jobb. Tvärtom. Skattesänkningar är satsningar på jobb.

Teorin är förhållandevis enkel. Ju större skillnaden är mellan arbete och bidrag, desto större blir belöningen för att få ett jobb. Om skatten eller bidragen är för höga finns mindre anledning att söka eller ta ett arbete.

I praktiken finns också tydliga exempel. Rapporten "Lönar sig arbete 2.0" från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi visar att en familj med två vuxna och ett barn, där båda får försörjningsstöd, bara tjänar runt 500 kronor per månad på att en av dem tar ett jobb med 20 000 kronor i månadslön. Har de fyra barn förlorar de till och med pengar i samma situation. Tar man dessutom i beaktande att ett jobb kan innebära merkostnader för exempelvis mat och transport blir kalkylen riktigt dålig.

Alliansens jobbskatteavdrag syftade till att motverka denna effekt, och göra det mer lönsamt att arbeta.

Det fungerade.

När Lundberg och Norell utifrån den ekonomiska forskningen beräknar effekterna av skattesänkningarna konstateras att de skapade mellan 86 000 och 165 000 jobb. Ytterligare ett jobbskatteavdrag skulle dessutom kunna få upp till 90 000 fler i arbete.

Det är välkommet att få en konkret och välgrundad uppskattning av jobbskatteavdragets effekter. Men den som väntar på att Stefan Löfven och Socialdemokraterna ska sluta skarva om skattesänkningar lär få vänta förgäves. När det kommer till att ge enskilda mer ekonomisk frihet tycks inga fakta någonsin vara tydliga nog för S.

För den som är mindre faktaresistent och vill satsa på jobben finns dock ett enkelt recept: sänk skatten.

Så jobbar vi med nyheter
Joakim Broman Liberala Nyhetsbyrån