Okunnigt om skolans betygssystem

20 augusti 2019 06:00

I ”Delseger mot flumskolan” i Gotlands Allehanda den 19 augusti exponerar Ester Hedin sin okunnighet om skolan. ”Flumskolan” har aldrig funnits i någonting annat än i den borgerliga retorikens oförmåga till analys. Att ”det ska bli mer fakta i lägre klasser och mer analys i senare” har lärarna förstått, och de har arbetat utifrån den insikten. Nuvarande betygskriterier stadfästes under en borgerlig regering. De behöver förändras, men Ester Hedin med flera kommer att bli besvikna över dess betydelse i ett helhetsperspektiv på skolan.

Lärarna vet också att den förmåga till källkritik och analys, som de efterhand bygger hos eleverna, inte betyder att kunskap ”skapas av den som lär sig”. Det betyder istället att eleverna bibringas en vidare och fördjupad kunskapssyn. Hedins föreställning om ”konstruktivism” är naiv och felaktig. Att enfaldigt hävda ”sanningen” bortser från det faktum att kunskap och sanning är föränderlig, och för tankarna till religiösa fundamentalisters ståndpunkter mot bättre vetande. Skolan lär inte ut att ”sanning är relativ och skapas av den som lär sig”. Det är en total missuppfattning.

De nya betygskriterierna görs tyvärr inte i första hand varken för elevernas eller för lärarnas skull, utan för att föräldrar och elever – ”kunderna” – ska veta precis vad som krävs för varje betyg. Det kan ironiskt nog på sikt begränsa kunskapssynen och bidra till att en sämre skola utvecklas. Idag försämras elevernas villkor i skolan drastiskt i den marknadsstyrda skolans spår. Men det har Ester Hedin säkert inte en aning om.

Brev till ledarsidan

Så jobbar vi med nyheter
Inge Johansson Vamlingbo