Polisen läser lagen som fan läser Bibeln

17 november 2011 04:00

Polisen är en av samhällets viktigaste rättsvårdade myndigheter. Som sådan har man naturligtvis ett särskilt ansvar att respektera lagen. Tyvärr är det tveksamt om polisen följer lagens andemening vid antagningen till Polishögskolan.

I en rad uppmärksammade rättsprocesser har organisationen Centrum för Rättvisa, som arbetar med att hjälpa människor att hävda sina individuella rättigheter, stämt olika utbildningsanordnare som har diskriminerat med avseende på kön eller etnicitet. 2006 fälldes Uppsala universitet för att ha vikt 30 platser på juristprogrammet åt sökande med utlandsfödda föräldrar och 2007 fälldes Karlstads och Örebros universitet för att ha kvoterat in män på sjuksköterskeprogrammet.

Den senaste domen i pärlbandet är från 2009, där Sveriges Lantbruksuniversitet fälldes för att ha prioriterat män bland sökanden med i övrigt lika meriter. Det strider alltså nästan alltid mot lagen att använda kön som en avgörande faktor vid antagning till högskolan.

Förra sommaren uppmärksammades att Polishögskolan vid tre antagningar i rad, 2007-2009, hade tagit in exakt 70 män och 70 kvinnor till polisutbildningen. Rikspolisstyrelsen försökte först förklara det hela med slumpen - en förklaring som föga förvånande inte gick hem - men kom i oktober förra året med en rapport där man medgav att man hade kvoterat, men där man samtidigt påpekade att polisutbildningen inte omfattades av högskoleförordningen.

Polisen har visserligen sedan dess övergivit 50/50-principen, men tillämpar nu den mjukare kvoteringsvarianten "positiv särbehandling".

Därför har tre manliga sökande till polisutbildningen stämt Rikspolisstyrelsen, då de menar att de har utsatts för olaglig diskriminering. Det är återigen det outtröttliga Centrum för Rättvisa som driver processen.

Visst kan man se det som att en lovvärd ambition ligger i botten för Polishögskolans arbete; man vill göra poliskåren representativ. Men den rättspraxis som finns pekar tydligt på att kvotering till utbildningar - även om det i undantagsfall kan vara tillåtet - i princip inte är acceptabelt.

Visserligen stämmer det att polisutbildningen inte omfattas av högskoleförordningen, men diskrimineringsförbudet baseras numera på den nya diskrimineringslagen, som polisutbildningen utan någon som helst tvekan omfattas av. Dessutom finns EU-rättens förbud mot diskriminering, som är ännu starkare.

Men detta är juridiska hårklyverier. Att saken kommer till domstolsprövning är bra, men inte centralt. Oavsett vilka lagar som styr polisutbildningen har de senaste årens utveckling gjort det tydligt att kvotering i utbildningssammanhang generellt sett är förkastligt.

Även om Rikspolisstyrelsen får rätt i just den här processen så är det besvärande att man så tydligt driver en egen politisk linje. Polisen borde hålla sig borta från juridikens gränsland, oavsett vilken sida av gränsen man håller sig på.

Så jobbar vi med nyheter
Daniel Bergström