Ledare Gotlands Folkblad Kollektivtrafiken på Gotland var en av de stora frågorna under valrörelsen. De flesta partierna, om inte alla, lovade att förbättra bussförbindelserna då de ansågs för dåliga. Men är kollektivtrafiken egentligen så dålig eller är det just snacket om att den är dålig som gör att vi inte nyttjar den?

Kollektivtrafiken är inte bara en frihetsfråga för de som inte har andra kommunikationsmöjligheter, att åka kollektivt är också en miljöfråga. Om fler tar bussen minskar utsläppen. Det finns med andra ord fördelar med att välja kollektivt framför egen bil.

När det gäller våra politiker så finns det ytterligare en fördel. Region Gotlands ekonomi, vilken också diskuterades under valrörelsen. När politiker tar sig till och från sina uppdrag har de rätt att få ersättning från regionen. Då blir egen bil betydligt dyrare.

Vill man som politiker förbättra kollektivtrafiken så borde man också ha kunskap om hur den fungerar. När bussarna går, hur de går och hur de olika linjerna funkar ihop, för eventuella bussbyten. Det kan dessutom vara klädsamt att själv ha åkt med bussarna för att ha den erfarenheten.

Så vad händer då när samtliga gotländska politiker kallas till ett möte dit de utan större problem kan ta sig med buss. Av de cirka 150 som deltog i måndagens utbildning på Suderbys Herrgård var det en som tog bussen. EN.

Var det någon av de andra som funderade på att åka kollektivt? Var det någon av dem som ens kollade på tidtabellen? Jag kan förstå de som gjorde det och kom fram till att bussen inte skulle funka, men de andra som inte ens slogs av tanken att åka kollektivt borde nog ta sig en funderare över sitt beteende.

Då har man inte tillräckliga kunskaper i en fråga som man har ett ansvar för och som man dessutom varit kritisk till. Hur kan de då säga att den kollektivtrafik vi har i dag är dålig? Visst förbättringar kan alltid göras, men jag uppfattar inte att valrörelsens debatt om kollektivtrafiken utgick ifrån att den var bra men kunde bli bättre. Jag uppfattade att kollektivtrafiken ansåg vara för dålig.

Jag tror att våra politiker, precis som vi andra, har fördomar om att kollektivtrafiken på Gotland är dålig. Vilket föranleder dem att tro att det inte ens är möjligt att ta bussen, varför man väljer bilen istället. Den fördomen har gjort oss gotlänningar lata och bekväma. Istället för att kolla upp tidtabellerna så tar vi för givet att det inte funkar att åka kollektivt.

Min uppfattning är att våra busslinjer fungerar alldeles utmärkt om du skall åka på morgonen och tillbaka på eftermiddagen. Däremot finns det brister under andra tider inklusive helger. Men för de gotländska politikerna hade buss fungerat utmärkt som transportmedel till och från måndagens utbildning. Frågan är varför bara en av de 150 nyttjade möjligheten att värna miljön och minska regionens utgifter.

* * *

För exakt en vecka sedan skrev jag att döden på arbetet måste stoppas. Då hade fyra personer omkommit på jobbet under januari, vilket var i nivå med tidigare år. Tyvärr har det under den vecka som förflutit förlorats ytterligare liv i arbetsplatsolyckor. Antalet har chockerande nog fördubblats och när detta skrivs har hela åtta människor som gått till jobbet under januari förolyckats och aldrig kommit hem.

Nu har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) bjudit in parterna i de mest drabbade branscherna för att tillsammans med dem vända på alla stenar för att hitta sätt att radikalt minska arbetsolyckor och då främst de med dödlig utgång. Ett initiativ som borde tagits tidigare.