Presstöd oavsett ägare

23 april 2019 05:00

Statligt presstöd, driftsstöd, syftar till att gynna mångfalden av tidningar, på nyhetsplats och åsiktsbildande plats. Tidningskonsumenter får en mångfald i utbudet. Begreppet presstöd byts för övrigt ut till mediestöd i år.

För 20 år sedan fanns ännu många olika ägare av tidningar i landet som helhet. Familjeägda tidningar, tidningar ägda av stiftelser, ägda av en organisation eller ett parti.

Men en process var i gång. Den innebar att flera av de ägare av tidningar, som utgjorde en mångfald i tidningsägandet, avyttrade sina tidningar.

Några få mediekoncerner växte. En var MittMedia, förr Gefle Dagblad-koncernen. I den ingick till slut 28 tidningar. Den köptes i början av 2019 av Bonnier.

En annan koncern som växte var Stampen, med Göteborgs-Posten, GP. Den, exaktare 51 procent av den, kom nyligen att köpas av ett konsortium med norska Polaris som största del. Polaris har Schibsted som ägare.

Det uppges att Bonnier var intresserad av att köpa Stampen. Hade det skett hade Bonnier, som köpt MittMedia, blivit en väldigt dominerande tidningsägare.

I Dagens Nyheter, DN, ägd av Bonnier, 14 april kritiserar tidningens chefredaktör Peter Wolodarski GP:s och Stampens tidigare stora ägare Peter Hjörne.

En hel del av kritiken är befogad. Som att Hjörne är kvar som delägare och har tjänat pengar på förlustgående Stampen fastän staten fått lyfta av Stampen skulder.

Wolodarski tar upp att GP beviljats presstöd på 40 miljoner kronor för 2019 och att det kan ha höjt värdet på Stampen. Kritiken är konstig. Alla tidningar som uppfyller villkoren för att få presstöd (driftsstöd) ska få det, oavsett ägare.

För 2019 beviljades Nerikes Allehanda, NA, driftsstöd, med drygt 25,2 miljoner kronor, samtidigt som GP. NA ingår i MittMedia, med samma ägare som DN.

Wolodarski skriver att med beslutet att ge GP driftsstöd steg dess värde med 200 miljoner kronor sett över fem år. Man kan i så fall säga att värdet av MittMedia, som DN:s ägare Bonnier köpt, steg med 126 miljoner kronor över fem år.

En rad tidningar i MittMedia erhåller driftsstöd. Utöver NA beviljades Tidningen Härjedalen stöd vid samma tidpunkt som NA, på 2,35 miljoner kronor för 2019.

Fyra till tidningar i MittMedia har driftsstöd. En av de fyra är, likt NA, ensam lokaltidning (med utgivning alla dagar i veckan) på sin utgivningsort. Det bör nämnas, eftersom Wolodarski påtalade att GP var en tidning med ”monopol”. Men även sådana kan erhålla driftsstöd.

Om Schibsted, via Polaris, blir ägare av GP (Stampen) och sedan tidigare äger Svenska Dagbladet, en tidning som erhåller presstöd, blir det 80 miljoner kronor i presstöd för de två i år.

Det är mindre än de sex tidningar med presstöd som DN:s ägare Bonnier nu äger i MittMedia, som för 2019 får drygt 91 miljoner kronor i presstöd.

171 miljoner kronor, en tredjedel av totala presstödet på en halv miljard kronor, går i år till tidningar som ytterst de stora mediekoncernerna Bonnier och Schibsted äger. De äger, eller köper, MittMedia och Stampen, som båda haft dålig ekonomi.

Presstödet är ändå viktigt, för det bidrar till mer och olika journalistik och en levande demokrati.

Så jobbar vi med nyheter
Robert Sundberg