Prestige vägde tyngre än ett klokt beslut

20 februari 2020 05:01

Regionfullmäktige tar beslut som rör över 59 000 gotlänningar och omkring 6 600 anställda. Då borde det också vara självklart att ledamöterna får bra underlag att läsa igenom innan de tar ställning i alla de frågor som tas upp till beslut. Nu är vi alla inte mer än människor så det kan bli fel ibland, men då är det också bra om regionfullmäktiges ledamöter tar sig an felet med stor omsorg. I förberedelserna till måndagens regionfullmäktige hade det skett misstag och minst två av underlagen innehöll rätt stora fel.

 

Det allvarligaste felet fanns i underlagen till frågan om regionens borgerliga begravningsförrättare. I underlagen fanns det beskrivet att Fonus har egna borgerliga begravningsförrättare, en tjänst som enligt underlagen skulle kostade omkring 3 500 kronor. Men när socialdemokraternas Filip Reinhag tog ett eget initiativ och kontaktade Fonus fick han beskedet att Fonus på Gotland inte har någon sådan service, vilket han informerar ledamöterna om från talarstolen. 

Regionfullmäktige är utifrån den nya informationen just då på väg att ta ett beslut som innebär att det fanns en stor risk att det från första mars inte är möjligt att begravas borgerligt, om man inte arrangerar begravningen helt i egen regi. I debatten vittnade samtliga som gav sin syn i frågan om en seriös inställning till den avlidens rätt att få en värdig begravning. Det som då borde ske, om frågan verkligen togs på allvar, var att den togs tillbaka för att undersökas en gång till. För bara risken att en person som önskar en borgerlig begravning, ska stå helt utan den möjligheten, borde fått varningsklockorna att klämta. Man borde, innan regionens verksamhet avslutas, försäkra sig om att möjligheten till en borgerlig begravning fortfarande fanns i samma omfattning. Detta genom att ställa frågor till de gotländska begravningsbyråerna. Har ni denna tjänst i dag? Kommer ni att ha denna tjänst framöver och om ni inte har tjänsten i dag inom vilken tidsrymd kan ni skaffa den organisation som behövs?

När jag ställer de frågorna till de gotländska begravningsbyråerna är svaret otvetydigt. Ingen av begravningsbyråerna utför i dag den tjänsten. De byråer som svarat mig utförligt anger också att de inte kommer att kunna utföra tjänsten framöver då byråerna saknar resurser. 

En majoritet av regionfullmäktige har med andra ord tagit ett beslut om att avveckla en verksamhet utan att bry sig om att tjänsten då med största sannolikhet inte går att få tillgång till på Gotland.

Det var det uppenbart att politikerna från de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna hade för mycket prestige i frågan. Oavsett om det efter första mars helt saknas borgerliga begravningsförrättare så skulle frågan avgöras.

Nu står begravningsbyråerna med följderna av beslutet. De måste nu handskas med kunder som efterfrågar sin anhörigas sista vilja, att bli borgerligt begravd, men utan att kunna ge något svar på hur det ska gå till.

Allt för att den politisk prestigen vägde tyngre än att fatta ett klokt beslut.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson