Pyrrhusseger förde S till makten

27 september 2019 05:59

I en färsk opinionsundersökning från Inizio är Sverigedemokraterna nästan lika stora som Socialdemokraterna. Medan S backar till 23,9 procent så ökar SD till 22,4. Och det är inte ett dugg konstigt.

Socialdemokraterna framstår som att de har en enda idé. Regeringsmakten till varje pris. I brist på egen politik så genomför man andras. Därför får vi en oaptitlig pyttipanna till budget.

Genom det samarbete som Socialdemokraterna valt att ställa sig i spetsen för, bedrivs en politik som är som utformad för att förarga just den typ av väljare som S tappar till SD. Det blir högerpolitik för arbetsmarknad och skattesänkningar för höginkomsttagare å ena sidan, men å den andra luckrar man upp migrationspolitiken och utestänger SD från de för övrigt havererade förhandlingarna kring en politik mot grov brottslighet och gängvåld. Hur många LO-väljare röstar S i nästa val?

Det finns inget konservativt block, men det är ju inte betydelselöst när SD, Moderaterna och Kristdemokraterna nu får sammanlagt 47,5 procent av Inizio. Liberalerna får däremot 3,5 procent och har goda skäl att fråga sig om regeringssamarbetet gagnar partiet. Det gagnar definitivt inte Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder