Samtal bättre än ranking

17 maj 2019 05:00

Personers upplevelser kan man aldrig ifrågasätta. En upplevelse av något är alltid den enskilda personens egen sanning och ska enligt mig respekteras. Därför skrev jag i min ledare 10/5 med rubriken ”Landets bästa företagande” angående Svenskt Näringslivs (SN) ranking av kommuner ”Vem vill ifrågasätta företagares upplevelse av företagsklimatet?”. Jag vill det inte och tänker aldrig göra det. Däremot ville jag med ledaren spegla att SN:s ranking, som till stor del bygger på företagares upplevelser av kommunens näringslivsklimat, får för stort inflytande över kommunernas arbete för ett bättre näringslivsklimat. En kritik jag inte heller är ensam om då rankingen är dåligt vetenskapligt underbyggd. Därför blir jag också ledsen när oppositionsrådet Meit Fohlin (S) under måndagens fullmäktigemöte refererar till just den rankingen för att visa på att det gotländska företagsklimatet blivit bättre. Något som inte kan utrönas av rankingen då det lika väl kan vara tvärt om. Att det gotländska företagsklimatet blivit sämre men inte lika mycket sämre än de kommuner som vi "gått om".

Tydligen är kritik mot rankingen en öm tå. Utan att ens fundera över att diskutera rankingens utformning attackeras ledaren och påstås sprida företagsförakt. Attacken kommer inte helt oväntat från Gotlänningens politiska chefredaktör som dessutom följer upp den retoriska halmgubben med ett helt felaktigt citat när hon påstår att jag i samma ledare skrivit att Gotland har ”landets bästa företagsklimat”.

Just den ledaren, som jag anklagades för att sprida företagsförakt i, recenserades av en läsare med följande: ”Tycker att din ledare i dag var den bästa du skrivit. Väl avvägd, tydlig, lagom giftig och sakligt helt korrekt.”

Av samma anledning som vi alla får hitta den recensent som är oss närmast när vi ska välja böcker, musik eller film får ni läsare hitta er politiska recensent. För vår upplevelse av samhället och politik skiljer sig åt. Och jag skulle ge er rådet att själva läsa ledartexterna här på Gotlands Folkblad för att bilda er en egen uppfattning av dess innehåll än att gå genom Gotlänningens filter.

När det gäller företagsklimatet och förhållandet mellan Region Gotland och företagarna så är det som jag skrev i ”företagsförakts-ledaren”. ”Det finns alltid saker att förbättra i förhållandet mellan region och företagare.”

Av den anledningen har jag tidigare berömt den rödgröna satsningen "Landsbygdsutveckling 2.0", där regionens politiker och tjänstepersoner haft nära samarbete med de lokala utvecklingsbolagen. Därför är det inte mer än rätt att jag även berömmer den nya ledningens satsning att träffa 100 företag på 100 dagar. Något vi i går kunde läsa om i Gotlands Tidningar (GT) och på Helagotland.se där reportaget finns kvar för er som är intresserade.

Satsningarna har gett resultat vilket egenföretagaren Carl Ewald vittnar om i GT:s artikel där han säger: ”På senare tid har det känts roligare och enklare att jobba mot myndigheter, vilket jag tror beror på en ömsesidig attitydförändring. Det är inte längre en "vi och dem"-mentalitet.”

Jag tror regionens arbete för att få till ett än bättre näringslivsklimat mår betydligt bättre av att det förs konstruktiva samtal med de gotländska företagarna än att arbetets inriktning hängs upp på en obskyr ranking som av någon märklig anledning fått stort medialt genomslag.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson

Ämnen du kan följa