Ledare Gotlands Folkblad Budgetsystemet i USA har varit på tapeten den senaste tiden. När Kongressen och presidenten inte kommer överens om landets budget i tid finns det inga pengar till verksamheter staten har ansvar för. Dessa tvingas då i olika utsträckning att stänga ned sina verksamheter, vilket kallas "shutdown" i USA. Givetvis bibehålls de absolut viktigaste funktionerna. Avsaknaden av budgeterade medel inverkar mest på de statligt anställda vilka inte får någon lön, även om de tvingas att jobba då deras arbetsuppgifter anses vara så viktiga.

Som tur är har vi en helt annan budgetprocess här hemma, men inte heller den är fri från problem. Något som speciellt har visat sig nu under hösten då partierna försökt att hitta en regering som kunde accepteras av riksdagen. Den övergångsregering som var tillsatt fick bara sköta landet till skillnad från ”vanliga” regeringar som styr landet. Den skulle ta fram en budget för att det inte skulle bli som i USA, men den budgeten fick inte innehålla några större reformer. Utan bara pengar så att de verksamheter som pågår kan fortsätta i samma takt.

När sen Moderaterna och Kristdemokraterna rafsade ihop en gemensam servettskiss till budgetreservation, vilken fick stöd av Sverigedemokraterna, fick vi en budget som stänger ned statliga verksamheter. Skillnaden mellan Trumps USA och vår budget är att M och KD VILL stänga ner delar av statsapparaten. Det bör väl även tilläggas att SD:s stöd till en budget de själva inte lagt är ett brott mot praxis, något som brukar uppröra SD:s politiker när de själva ”drabbas”, men samtidigt utnyttjas till fullo av dem själva.

Först ut i vår svenska shutdown blev Jämställdhetsmyndigheten som enligt servettskissen skulle läggas ned. Att just jämställdhetsarbetet inte är en prioriterad verksamhet för det nya konservativa blocket kom väl inte som någon överraskning, men att lägga ned en hel myndighet är väl att ta i. Nu räddas myndigheten i och för sig av Januariavtalet, JA, vilket får ses som en seger för jämställdheten.

Det är inte heller märkligt att M, KD och SD inte anser att miljöarbetet ska ha så mycket resurser. Därför ansåg de att Naturvårdsverket kunde klara sig på 60 procent av tidigare budget. Besparingarna i klimatbudgeten uppgår till 2,1 miljarder och den nedskärningen jämförs med de som Trump gjort i USA.

Därefter kände sig Arbetsförmedlingen, AF, tvingade att varsla en tredjedel, 4 500 personer, om uppsägning. Just på grund av M och KD budgeten. Ett dråpslag för de anställda men ännu värre för de arbetslösa som är i stort behov av deras hjälp. Visserligen finns det även en omorganisering av AF med i JA, men där räknar jag med att det också finns en plan för hur omorganisationen ska gå till. Att nu som M och KD i sin budgetreservation bara skära ner på pengarna till myndigheten är bara korkat.

Medan Trump envisades med att vilja ha pengar till sin mur, vilket fick till följd att hela statsapparaten i USA tillfälligt sattes ur spel, vill M och KD genom sin budget helt lägga ner delar av den svenska statsapparaten. Trumps barnslighet ledde till en tillfällig shutdown, här hemma finns det risk för att det nya konservativa blockets servettskiss leder till en bestående shutdown.