Sjöfartsverket ska det vara

20 juli 2018 05:00

Hej och tack för en bra tidning!

Jag noterade att det i dagens ledare, torsdag 19/7, stod att Kustbevakningen ansvarade för sju helikoptrar utan möjlighet att utföra vattenbombningsuppdrag på grund av avsaknad av ”krok”, vilket inte är korrekt.

Kustbevakningen förfogar över tre stycken flygmaskiner och inga helikoptrar. De helikoptrar som syftas till ansvarar Sjöfartsverket för.

Kustbevakningens flygmaskiner tas inte sällan i anspråk vid större bränder för att assistera räddningsledare och markpersonal med uppdaterade lägesbilder, spridning samt detektering av brandhärdar under markytan.

Sker det större flyginsatser kan vi även assistera med att dirigera de flygande enheterna i området.

Trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Biträdande enhetschef

Kustbevakningsflyget

Svar: Tack för din korrigering om detta, Thomas! Den får här, i och med publiceringen av ditt inlägg, anses vara åtgärdad.

Hälsningar

Ledarskribent (vik.) Gotlands Folkblad

Så jobbar vi med nyheter
Thomas Bark Robert Sundberg

Ämnen du kan följa