Skapar plats för nya gotlänningar

9 april 2019 06:00

Svar till Mats Linder, "Gotlandshem är inte nog".

Mats, myntet har två sidor, minst. Det finns att stort antal hyresgäster som vill in på Gotlands hyresmarknad. Genom att producera fler hyresrätter, startar vi flyttkedjor som gör att fler människor kan tillgodose sitt boende. I grunden delar jag din uppfattning att vi behöver fler aktörer på den gotländska hyresmarknaden. Men när först Karsten Inde får kalla fötter och bygger bostadsrätter istället för de avtalade hyresrätterna, och nu GBJ som vill vänta och se, blir konsekvensen är att vi håller bort 100-talet hyreslägenheter från de som önskar förändra sitt boende.

I den nyligen publicerade befolkningsprognosen för Gotland, kommer vi att öka antalet gotlänningar med ytterligare 3 000 personer under de närmaste nio åren. Så möjligheten att komma in på marknaden för nya aktörer har aldrig varit gynnsammare än nu. Gotlandshem har ett ägardirektiv (från de röd/gröna), som innebär att vi ska bygga 400 hyresrätter till 2020. Utifrån det har vi planerat. När vi sedan bara får mark till 300 byggrätter går inte den gamla majoritetens matematik ihop. Lyckas vi bygga 60 lägenheter på Signallottan, börjar vi närma oss målet, om än med lite försening. Jag noterar och välkomnar att vi fått en ny Regionledning som agerar. Ett avtal mellan två parter har kommit till för att hållas.

Brev till ledarsidan

Så jobbar vi med nyheter
Roger Wärn (M) Styrelseordförande, AB Gotlandshem