LEDARE GOTLÄNNINGEN Tofta skjutfält, kollektivtrafiken och tiggeriförbud.

Det var i stort sett det som hann avhandlas på Gotlands Allehandas lokala politikerdebatt som traditionsenligt ordnades under Almedalsveckans sista vardag. Ett utomordentligt initiativ som nu har några år på nacken och som med åren avknoppats med lika vällovliga ”Valbar” inför valen där lokala politiker får debattera i olika ämnen.

De två arrangemangen har dock stora skillnader. Medan Valbar är klart avgränsat och rappt modererat ter sig Almedalsdebatten som ett spretigt sömnpiller.

Det är trist när gotlänningarna för en gångs skull får tillfälle att på en och samma gång lyssna till lokala politiker och även chans att ställa frågor. Och ja, jag inser att Gotlands Tidningar har precis samma möjligheter att göra något liknande, men bättre. Den som lever får se om vi kan ta upp stafettpinnen.

Det blev att par tre politiker som fick (tog) väldigt mycket utrymme medan andra knappt fick ordet. Alla borde naturligtvis ha fått kommentera de ämnen som togs upp för att sedan kanske replikera ett par gånger på varandra. Nu fick de prata hur länge de ville.

Och de ville prata väldigt länge om Tofta skjutfält. En fråga som för gemene man är ganska ointressant. Vilka remisser som skickats in och hur många sidor underlaget var på är sånt som kanske intresserar politikerna själva, för publiken blev det 30 minuter som kunde använts för att diskutera hur politikerna vill lösa tillgängligheten i vården. Något som berör långt många fler.

Frågan om vad politikerna anser om tiggeriförbud är stendöd på Gotland. Allas inställning är känd och frågan är löst genom Projekt Vinternatt. Ändå skulle det diskuteras, kanske för att SD skulle få ett ord med i laget. Det är ju inom det enda område där partiet har åsikter.

I ämnet kollektivtrafiken var moderatorns, Mats Linder, ingång, väldigt relevant, nämligen att inför varje val lovas det utökning och utveckling ändå händer inget. Men tyvärr höll han inte i frågan utan lät politikerna än en gång sväva ut i allt de vill göra men utan att behöva svara på varför inget händer när alla är så rörande överens.

Vården togs inte upp över huvud taget, inte heller skolan eller andra viktiga välfärdsfrågor.

Det blir dock tillfälle till mer lokal politisk debatt inför valet. Den 22 augusti ordnar Tillväxt Gotland debatt under rubriken: ”Gotländska politiker om tillväxt och näringsliv på Gotland”. Där medverkar representanter för alla fullmäktigepartier och syftet är att vända på begreppen och istället för att ständigt diskutera hur pengarna ska räcka och var man måste spara, rikta fokus på vilka investeringar som behöver göras för att utveckla välfärden.

Tillväxt är en förutsättning för en säkrad välfärd men med partier i fullmäktige som anser att tillväxt är av ondo och bör bekämpas snarare än uppmuntras (FI), kan det bli intressanta diskussioner.

Almedalsveckan drar sig mot sitt slut. SD och MP återstår innan partierna och deras företrädare tar ett par veckors ledigt innan den intensiva valrörelsen kickar igång.