Gotlands Allehanda En enkät publicerad i tidningen Dagens Samhälle visar tydligt på en av de klyftor som genomkorsar borgerligheten. Kommunstyrelsens ordförande i Sveriges 290 kommuner har fått frågan om de vill förbjuda tiggeri i kommunen. 162 har svarat. 24 har svarat ja. Av dessa 24 var 22 moderater, en liberal och en socialdemokrat.

38 centerpartister har svarat på enkäten. Av dessa var det inte en enda som vill införa tiggeriförbud.

En betydligt större och svårare fråga än tiggeriet, som splittrar borgerligheten längs samma linje, är migrationspolitiken. Centerpartiet och delvis även Liberalerna vill återgå till en migrationspolitik som liknar den som förorsakade flyktingkrisen. Moderaterna får på inga villkor i de pågående förhandlingarna göra några överenskommelser som ger en liten minoritet i riksdagen kontroll över migrationspolitiken.