Stäng inte ute finländska studenter

6 mars 2017 06:00

Antalet finländare som väljer att studera vid svenska universitet och högskolor har ökat rejält under de senaste åren. Särskilt läkarprogrammet är populärt. Men efter Universitets- och högskolerådets, UHR, justering av hur utländska betyg konverteras finns det anledning att tro att färre finländska studenter kommer till Sverige framöver.

Förändringen motiveras med att det nya svenska betygssystemet gjort det svårare att få högsta betyg och höga antagningspoäng. Därmed måste även de utländska betygen justeras. Förändringen blir extra stor för finländska studenter, eftersom de tidigare gynnats av det svenska systemet. De som hade tänkt söka till utbildningar i Sverige får nu betydligt lägre chanser att bli antagen.

Anledningen till att det tidigare varit populärt bland finländska studenter att söka sig till Sverige är att svenska utbildningar erbjuder smalare examina än finländska, samt att nya antagningskvoter i Finland specifikt har gynnat förstagångssökande framför de som redan börjat studera. Till just läkarprogrammet behövs inget inträdesprov i Sverige, vilket det gör i Finland, och därför är den utbildningen extra populär.

Justeringen av utländska betyg torde dock leda till att färre finländare väljer att studera i Sverige. Detta är inte bara en förlust för de finländska studenter som nu måste ändra sina planer, utan också för Sverige som går miste om hög kompetens.

Den finländska skolan är högt rankad av PISA och studenterna kommer därifrån med jämförelsevis stora kunskaper. Många som arbetar inom utbildningsväsendet har vittnat om att finländska studenters förkunskaper överlag är avsevärt bättre än de svenska studenternas. Detta kombinerat med den så kallade betygsinflationen i Sverige talar för att ett finländskt betyg motsvarar större kunskaper än ett svenskt.

Av de finländare som läser till läkare i Sverige stannar många dessutom kvar. Och ett bristyrke behöver all kompetensförsörjning det kan få.

En annan anledning till oro över de nya svårigheterna för finländare att studera i Sverige är det svenska språkets ställning i Finland. Sannfinländarna har på senare tid arbetat för att svenskan ska stå tillbaka till fördel för finskan, bland annat genom att myndigheter i de svenskspråkiga delarna flyttas eller läggs ned. Med minskade chanser att studera i Sverige har finländare nu än mindre anledning att värna om svenskkunskaperna.

Åländska studenter har möjlighet att söka till svenska universitet och högskolor som om de vore svenskar. Den möjligheten bör utsträckas till alla finländare som har svenska som modersmål. Det vore att respektera vår gemensamma historia och är inte mer än rätt. Därtill måste systemet för betygskonvertering ändras så att det blir rättvisande. Detta skulle både Sverige och studenterna tjäna på.

Så jobbar vi med nyheter
Agnes Karnatz