Staten måste ta ansvar för IT-systemen

3 oktober 2019 05:00

För någon vecka sedan larmade Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, om de IT-system som skolorna har. Enskilda system är svårhanterade och vissa har uppenbara säkerhetsbrister. Men det stora problemet är den mängd av olika system som florerar på skolorna då de sällan är kompatibla med varandra. Något som gör det svårt att följa eleverna under deras skolgång. Fahlén kräver nu att en nationell plattform tas fram. 

Kravet från Lärarnas Riksförbund lär bli svårt att genomföra om inte riksdag och regering sätter ner foten. I dag är varje enskild kommun sin egen beställare av IT-system till skolorna och ett framtagande av en helt ny plattform kan bli kostsam. Fördelen med dagens konkurrens är att kommunerna kan hitta egna billiga lösningar, medan samhället (och lärarna) drabbas av de problem som de olika systemen medför. 

Liknande problem finns inom sjukvården där regionerna har olika system. Något som omöjliggör digital överföring mellan huvudmän med olika system. När en nationell plattform var på väg att tas fram hoppade ett antal av de stora regionerna av, så de problemen lär vi fortsätta att dras med.

Under våren kunde vi läsa om myndigheternas digitala system som börjar bli gamla. Då Sverige var tidigt ute med digitaliseringen är myndigheternas system numera så pass föråldrade att de inte längre kan utvecklas. De är dessutom dåligt säkerhetsanpassade. Nu riskerar detta att bli en extremt hög kostnad för varje myndighet om de ska rätta till sina problem.

Sommaren 2017 briserade Transportstyrelsens IT-skandal. De besparingskrav som olika myndigheter tvingats till ledde till en panikartad outsourcings upphandling av skyddsvärda IT-system. Brister i upphandlingen riskerade att känslig information för rikets säkerhet hamnade i fel händer. Den tidigare borgerliga regeringen hade varit mycket välvilligt inställd till att myndigheter outsourcade sina IT-system och fallet med Transportstyrelsen var inget undantag. Men det var den första Löfven-regeringen som inte avstyrde upphandlingen och därmed fick ta smällen.

Det är helt uppenbart att vi behöver IT-system i de offentliga verksamheterna som fungerar för alla och dessutom måste vara säkra. Regeringens förslag som kom förra veckan där ett nationellt cybersäkerhetscenter ska inrättas, är ett steg på vägen. Men med alla de problem som redovisas ett efter ett tror jag att det är dags för staten att ta ett övergripande ansvar för både utveckling av nya system som för kostnaden för dessa. 

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson