Svenskt lantbruk ger hållbart samhälle

3 oktober 2019 05:00

I augusti fick jag ett av landets viktigaste uppdrag; att vara vd för de gröna näringarnas intresse- och företagarorganisation, LRF, och representera alla framtidsföretag inom det gröna näringslivet.

För det är lant- och skogsbruksföretagen som kan bygga vägen till en hållbar framtid. Sverige har redan i dag världens kanske bästa jordbruk och djuromsorg, där vi använder minst antibiotika. 

Vårt skogsbruk kapslar in mer än 80 procent av det svenska samhällets totala koldioxidutsläpp.

För två år sedan röstade riksdagen igenom landets första livsmedelsstrategi. Målet är att Sveriges bönder, med vår hållbara produktion, ska öka livsmedelsproduktionen. 

Det vore bra både för klimatet och den svenska självförsörjningen vid en internationell kris. Här har varje enskild kommun och länsstyrelse en väldigt viktig uppgift. 

För våra medlemmar i LRF, alltså bönder och lantbrukare över hela landet, är en av de viktigaste frågorna att politiker och myndighetspersoner gör det lättare att vara företagare. 

Krångliga regler, snåriga ansökningsvägar och blanketter som måste fyllas i, tar orimligt mycket tid. Vårt råd till dig som politiker och tjänsteman är: hjälp oss att göra rätt istället för att leta fel.

 

Det svenska lantbruket vill fortsätta att vara en motor till det hållbara samhället, med en världsledande hållbar livsmedels- och skogsproduktion. 

Från åker och skog kan vi ta fram produkter som kan ersätta kol, olja, betong och plast. Men då måste lantbruksföretagen få bättre förutsättningar och myndighetsattityden förändras.

Vi är en viktig grundsten för att Gotland ska fortsätta att utvecklas. 35 procent av ön består av åker- eller betesmark där totalt drygt 3 500 personer är sysselsatta inom lantbruket. 

Jordbruksverksamheten skapar värden för drygt 1,5 miljarder kronor årligen. Utvecklingen av ekojordbruk fortsätter och andelen ekologisk åkermark ökade med 4,4 procent från 2010 till förra året. 

Men det är viktigt att konsumenterna fortsätter att välja närproducerade livsmedel om lantbruket ska växa. Antalet jordbruk på ön har minskat med 160 stycken till 1 113 mellan 2010 och 2017.

Varje enskild mjölkgård genererar minst fem ytterligare arbetstillfällen, inom livsmedelshandel, transportföretag, elektronik eller veterinärvård, i samma by eller kringliggande samhälle. 

 

Att driva ett modernt lantbruksföretag innebär att man behöver göra investeringar på många miljoner kronor. Ska våra medlemmar kunna växa och bidra till länets utveckling behövs stöd från lokala politiker. 

God infrastruktur, möjligheter till bra skolgång och sjukvård är faktorer för att unga lantbrukare ska våga satsa på en egen gård. Genom att handla upp lokalt till offentliga förvaltningar, som livsmedel, byggvirke eller energi, kan det offentliga bidra till att skapa efterfrågan.

Som ny vd för LRF gör jag nu mitt första besök på Gotland. Varje gång jag besöker en gård och ser den drivkraft och det engagemang som finns där blir jag både stolt och hoppfull. 

Tillsammans med en positiv inställning från kommuner och myndigheter är företagen i det gröna näringslivet receptet för att hela landet ska kunna växa.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Karin Hatt, vd LRF