Ta ansvar för era beslut!

26 mars 2019 05:00

Avskedandet av hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar blev föremål för debatt under gårdagens Regionfullmäktige. Att Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) försöker smita undan ansvar känns inte bra. Visst, rent arbetsrättsligt blev Dalemar inte avskedad, Nypelius har rätt i att det slutade med en gemensam överenskommelse. Men det var inte två parter som från början hade liknande tankar. Dalemar kände sig långt ifrån klar med sitt arbete. Men när man får information om att man inte är önskvärd på den post man har och att den nya politiska ledningen meddelar att de inte har förtroende för en är det så nära ett otillåtet framprovocerat avsked det kan bli. Mig veterligen saknas saklig grund för uppsägningen. Innan valet fanns ingen som helst diskussion om Dalemars vara eller icke vara hos den dåvarande politiska ledningen. Det fanns till och med politiker som hade funderingar på att Dalemars förordnande skulle förlängas. Nypelius har med andra ord det fulla ansvaret för Dalemars utträde från den gotländska hälso- och sjukvården. Då ska hon också ta det ansvaret och inte försöka lägga över det på tjänstemän som bara gör det de blivit tillsagda att göra.

Hälso- och sjukvårdsnämnden nytillträdda ordförande Mats-Ola Rödéns frånvaro under rekryteringsprocessen av Dalemars ersättare är också anmärkningsvärd. Förhoppningsvis kommer Marie Loob att uppfylla inte bara de förväntningar som vanligt folk och den förra politiska ledningen har på en hälso- och sjukvårdsdirektör, utan även de hårt ställda krav den nya politiska ledningen uppenbart har. Annars har vi snart ytterligare en omgång med avsked och nyrekrytering som den nya politiska ledningen kan låta bli att ta ansvar för.

"Regionen skall tillse att fastighetsförsäljningar och förvärv sker på marknadsmässiga villkor på en konkurrensutsatt marknad. Undantag kan ske men skall motiveras."

Skrivningen ovan är tagen ur det förslag till en fastighetspolicy som regionstyrelsen i går lade fram för beslut i fullmäktige. Skrivningen påminner starkt om en affisch min far hade på källardörren där hemma.

”All alkoholförtäring är strängeligen förbjuden. Om den inte sker i samband med pölsa. Till pölsa räknas all mat förutom fisk. Skulle även fisk serveras, vilket gud förbjude, räknas även den som pölsa.”

Nu har jag i och för sig svårt att tro att den sittande ledningen kommer att hitta en massa undantag från den tufft skrivna regeln. Det ligger inte riktigt i deras natur, men det är en skrivning som mycket väl kan komma att hårdras av tjänstemän. Då kan det vara klokt, att som oppositionen föreslog, mildra upp den första meningen. För lite ironiskt blir det när den politiska ledning som föreslår den starka skrivningen i ett ärende längre ner på dagordningen föreslår en försäljning utan att lämna ut objektet på den öppna marknaden. Dessutom kunde vi förra veckan läsa om förslaget att sälja Korsbygården i Lärbro utan konkurrensutsättning. Så redan nu verkar undantagen vara mer regel än just undantag. Något som givetvis kommer att ändras allt eftersom tomterna på Visborg säljs av. Men återigen ser vi hur den retorik som delar av den nuvarande politiska ledningen förde i opposition inte följer med dem när de väl får ansvar. Vi kommer se fler exempel på det framöver. Var så säkra.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson