Timeout i bryggerifrågan

1 juni 2016 05:00

Den mycket omdiskuterade frågan om ett bryggeri i Visby hamn fick ett plötsligt och mycket oväntat slut. Bryggerikoncernen Spendrups som sen 2012 haft idén om ett bryggeri, med restaurang och showroom i Visby hamn.

Spendrups har nu kommit på att deras försäljning ökat i mycket högre grad mer än de förutsett, och att tomten i Visby hamn nu är för liten för dem.

Projektet har hittills kostat Region Gotland 3,1 miljoner kronor, men då har bland annat ett ofördelaktigt hyreskontrakt sagts upp samtidigt som en del av de andra åtgärderna som kostat pengar inte behöver göras inför nästa projekt på den tomten. De 3,1 miljonerna är med andra ord inte kastade i hamnen, utan väl investerade i framtiden.

Frågan om ett bryggeri i Visby hamn har delat Gotland i tre delar. De som tycker det är en bra idé, de som tycker det är en bra idé men på fel plats och de som över huvud taget inte vill ha ett nytt bryggeri på Gotland.

En del av kategorin bra men fel plats, har ansett att Region Gotlands kostnader för sanering av tomten blivit för dyrt. En kostnad som regionen ändå aldrig kommer undan, om man inte väljer att lägga tomten i träda och vänta årtal på eventuella pengar utifrån. För om regionen väljer att sälja tomten utan att sanera den kommer köparen att ta med det i sina beräkningar inklusive pålägg för risken att det blir dyrare än beräknat.

Många av de som inte alls vill se ett nytt bryggeri på Gotland hänvisar till den vattenbrist som vi har och att öl behöver vatten för att bli till. Mats Linder, politisk Chefredaktör på moderata Gotlands Allehanda hade den 16 april en mycket läsvärd ledare om just detta. Linder hade hittat siffror som innebär att mycket av den livsmedelstillverkning vi har på Gotland är betydligt mer vattenslukande än öltillverkning.

Debatten om vattnet är viktig, men i diskussionen om ett nytt bryggeri blir den lite löjlig. Jag kan tycka att vi istället borde hitta en lösning på hur vi använder det vi har och hur vi kan säkerställa en bättre grundvattennivå.

Nu signalerar Spendrups att de letar ny plats på ön där de kan komma igång med bygget direkt, och då är det en färdigplanerad industritomt de är ute efter.

Gotland är i stort behov av året runt arbeten och ett bryggeri i den storleksordningen Spendrups planerade i hamnen skulle ge ett välbehövligt tillskott på 10 årsarbeten. Årsarbeten som mellan tummen och pekfingret skulle ge Region Gotland 1 miljon i skatteintäkter.

Att Spendrups i det läget när de lämnar hamnprojektet bakom sig, ändå tänker fortsätta satsa på Gotland är ett tydligt tecken att Region Gotland faktisk jobbar på ett bra sätt med nyetableringar.

Efter regeringens beslut om ett Natura 2000 område i Bunge på norra Gotland och efter hotet om ytterligare ett på File hajdar, har oron på den gotländska arbetsmarknaden ökat markant.

Så den satsning som Spendrups vill göra på Gotland är ytterst välkommen och jag skulle bli uppriktigt ledsen om deras planer inte blir förverkligade.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa