Urbaniseringen kan balanseras med krångelfri landsbygd

7 juni 2018 05:00

Landsbygdspropositionen diskuteras och beslutas i riksdagen i dag. I januari 2017 presenterade den parlamentariska landsbygdskommittén, nästan helt enigt, 75 konkreta förslag för hur utvecklingen kan stärka landsbygdens utvecklingskraft framöver.

I dag ska alltså kommitténs förslag fastställas i en konkret proposition. Men tyvärr så blev det ju inte riktigt så, det liggande förslaget är enbart en inriktningsproposition, utan skarpa förslag.

Det enda som i praktiken åstadkoms är att den slår fast ett övergripande mål, ”En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet”.

Givetvis är det lätt för Centerpartiet att stödja denna målsättning. Men samtidigt känner jag en stor besvikelse att propositionen inte innehåller skarpa förslag.

Vackra målsättningar är bra men inte värda så mycket förrän de fylls med skarpa reformförslag.

Som landsbygdsbo med stor erfarenhet av att driva både företag och politik under lång tid så har jag funderat mycket kring landsbygdens framtid.

Är urbaniseringen och koncentrationen till storstäderna ostoppbar?

Jag tror inte det. I grunden ser vi att det finns en väldigt stor attraktionskraft att bo på landet, bara förutsättningarna är de rätta.

Till exempel har drygt 600 av 1 000 nya gotlänningar, som öns befolkning ökat med de två senaste åren, bosatt sig på landsbygden.

Städerna kommer alltid ha bättre infrastruktur, bättre kommersiell och offentlig service. Det behöver uppvägas med att det på landsbygden blir en ”frizon utan regelkrångel”.

Konkret tänker jag på att det oändliga antalet detaljstyrningar av jordbruket behöver minskas radikalt, besöksnäringen behöver få enklare regler på landet, byggandet utanför detaljplanelagt område behöver förenklas, VA förenklas, strandskyddet kommunaliseras, öppna för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker med mera.

Då har landsbygden en riktig potential framöver, men det kräver förstås ett byte av regering först!

Äntligen någon som vågar säga som det är! Den kommentaren har varit den vanligaste sedan jag skrev en insändare om att byggnadsnämnden har spårat ur.

Sällan har jag fått så mycket positiva kommentarer kring ett enskilt inlägg som kring detta.

Byggnadsnämndens verksamhet berör folk så konkret, därför får den inte fungera som den gjort den här mandatperioden.

Jag har en ganska klar bild hur verksamheten behöver förändras, för att åter bli en utvecklingskraft för ön med rimliga handläggningstider.

Men även här behövs det ett nytt politiskt ledarskap!

Rushen fram till midsommar är lika hysterisk varje år inom regionen. Detta år är inget undantag. Allt ska klart innan semestern.

I år kommer jag ha sex dagars semester runt midsommar med familjen.

Sen börjar en lång härlig valrörelse på riktigt. Mitt mål är att knipa ett av de två riksdagsmandaten som Gotland har.

Jag kommer jobba hårt med att visa gotlänningarna vad jag kan, vad jag står för och hur jag vill se utvecklingen framåt.

Jag hoppas på ditt stöd den 9 september.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Thomsson (C)