Vallöften och återställare

11 april 2019 05:00

När regeringen genom finansminister Magdalena Andersson (S) i går presenterade vårbudgeten fanns det en hel del typisk socialdemokratisk politik med bland reformerna. Förutom reformer tvingas regeringen använda reformutrymme till att återställa en hel del av sin tidigare politik på grund av den servettskiss till budget som Moderaterna och Kristdemokraterna i december fick igenom med hjälp av Sverigedemokraterna. Det gäller bland annat klimat och miljöpolitiken. Det kan väl inte heller nämnas tillräckligt många gånger att servettskissen även innebär att det försvinner 20 miljarder kronor av reformutrymmet i onödiga skattesänkningar. Pengar som annars kunnat användas till välkomna välfärdssatsningar.

Det som media verkar hänga upp sig på är vilket eller vilka partier som fått igenom flest av sina frågor. Utifrån rapporterna är Socialdemokraterna den stora ”förloraren” och TV4:s Marcus Oscarsson väljer till och med att jämföra S med Bamse. Visserligen kan jag hålla med om att S som parti är både stort, starkt och snällt, men det finns betydligt mer S-politik i vårbudgeten än vad Oscarsson redovisar.

Efter en snabb genomgång av de vallöften som S gav i valrörelsen hittar jag hela nio av dem i regeringens vårbudget. Vi har exportsatsningen, LSS och då frågan om sondmatning och andning, lärarassistenter, fri entré på museer, stimulans till kulturskolor, bredbandsutbyggnad, Klimatklivet, Industriklivet och investeringsstöd för minusutsläpp/klimatforskning.

Dessutom är regeringen som sagt tvingad att återställa de delar av sin tidigare politik som prioriterades bort i servettskissen. Bibehållen moms för naturguider, pengar till arbetsmarknadsåtgärder, pengar till jämställdhetsmyndigheten och nästan två miljarder till klimat och miljöarbete. Bland annat pengar som Länsstyrelsen välkomnar. Prioriteringen för regeringens miljösatsning ligger helt naturligt på klimatåtgärder, vilket medför att resurser till miljövårdande åtgärder inte får lika stora bidrag som tidigare. Något som också kan hänvisas till det hål som servettskissens skattesänkningar grävt i reformutrymmet.

Även Region Gotland får medel som de med säkerhet välkomnar. De välfärdsmiljarder som delas ut till kommuner, landsting och regioner ger Gotland omkring 74 miljoner kronor. Den satsning som görs på äldreomsorgen ger ytterligare 3,6 miljoner kronor.

För Gotlands del kan man också se att Bergmanscentret nu får de medel de var i behov av, men som M och KD inte ville ge dem. Vi kan även tro att Cementa får ta del av medel från Industriklivet och eller investeringsstödet för minusutsläpp för att kunna fortsätta sitt arbete för att minska sin klimatpåverkan.

Jag har lite svårt med snacket om vinnare och förlorare i samband med offentliggörandet av regeringens budget. När vi väljer att se en statsbudget på mikronivå blir det fel. Om jag som privatperson väljer att se mig som en isolerad del av en helhet blir det fel. Vi behöver vidga våra vyer och se helheten. Alla är vi vinnare när elevassistenter ger lärare mer tid med eleverna. Alla är vi vinnare när välfärdsmiljarderna fördelas ut. Alla är vi vinnare när vi gör viktiga klimatfrämjande åtgärder. Alla är vi vinnare när vi får ett bättre samhälle.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson