Varför sån politisk tystnad?

6 maj 1916 17:39

Jag hoppas att regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson, bara hade en dålig dag eller helt enkelt inte förstod frågorna när GT:s reporter Paula Zielinski frågade honom om Nord Strems nya gasledning i Östersjön.

Att ta så lätt på en väldigt viktig fråga är helt enkelt inte okej för öns högst ansvarige politiker.

”Har Gazprom någon hållhake på regionen med tanke på det tidigare investeringsstöd ni fått från bolaget för hamnen i Slite?

– Hållhake? Nej varför det? Jag förstår inte frågan.

Har du några betänkligheter kring det säkerhetspolitiska?

– Nej vad skulle det vara? Jag kan inte se att det finns några säkerhetspolitiska aspekter i det här. Det låter konspiratoriskt, svarar Björn Jansson”. (Från artikel i gårdagens GT).

Man blir ju väldigt konfunderad. Frågan om man det finns nåt löfte, undersförstått eller uttalat, i och med det stöd man fick för den förra upprustningen av hamnen i Slite är på inget sätt konstig eller irrelevant.

Och om Björn Jansson anser det konspiratoriskt att diskutera rysk närvaro i Östersjön blir man ju ännu mer orolig. Både för det ena och det andra.

För de flesta frågor anser jag att det ska finnas utrymme för både debatt och inflytande från medborgarna. Men i vissa, för landet avgörande frågor, där vill jag att alla partier enas kring hållbara beslut. Åtminstone behöver partierna stå för saklighet och lägga ner politiska poänger där målet är mer att locka röster än att bringa kunskap för medborgarna att ta ställning.

Bland dessa frågor finns hur vårt land bäst ska försvaras. Både mot yttre hot men också mot allvarliga kriser som klimatkatastrofer, att vi under längre tid blir utan mat eller vatten, eller för den delen: elektricitet.

Här måste vi kunna lita på att de som leder landet, oavsett politisk färg, ser till bästa möjliga skydd och beredskap.

För bara några år sedan sades det att rena invasionshot inte längre är sannolika. Inga arméer kommer att landsättas för inta till exempel Gotland.

Sen hände det bara några mil härifrån, ryska trupper i Ukraina.

Inte ett dugg konstigt att Sverigeesternas Riksförbund reagerar kraftigt på den svenska tystnaden kring Nord Stream 2.

Region Gotland bestämmer inte om mer än uthyrningen av Slite hamn. Men att inte väga in alla tänkbara konsekvenser i detta beslut är oansvarigt.

Den ryska gasen till Europa strider mot det mesta gällande klimatmål och modernt miljötänkande. EU borde vara synnerligen aktiv i planerna på ännu en gasledning. Det finns alternativa energislag förutom att de länder som ansluter sig blir beroende av en synnerligen opålitlig och oförutsägbar leverantör.

Man ska ha bra med is i magen för att bara vifta bort dessa stora frågor och endast se 55 ryska miljoner investeras på Gotland.

Det är alldeles för tyst från alla partier i den här frågan. Nu vet vi vad Björn Jansson står men vad säger alla andra?

Fotnot: GT publicerade flera artiklar om Nord Stream 2-projektet den 4 mars.

Så jobbar vi med nyheter