Vi fortsätter prioritera gotländsk välfärd

5 oktober 2019 05:00

På måndag sätter sig öns politiska ledning i höstens budgetarbete, för oss kallat budgetavstämningen. Nu går vi in med uppdaterade underlag från vårens arbete, både gällande hur den ekonomiska situationen ser ut i nämnderna men också hur intäkterna förändrats sedan dess. 

Ekonomin i stort går in i en avmattning. Vi ser en sakta stigande arbetslöshet och svag utveckling inom en rad branscher. Det är nu vi har möjligheten att tänka långsiktigt. 

När jag blev medlem i Socialdemokraterna var det specifikt två frågor som knuffade ner mig från läktaren. Det var den bokstavliga slakten av vuxenutbildningen som genomfördes av den då borgerliga regeringen och det var försämringarna i omställningsförsäkringarna. 

Under årtusenden fanns en rätt statisk mängd yrken. Nu adderas nya titlar, branscher och behov dagligen och utvecklingen går i en rasande fart. Om Sverige inte klarar av att hänga med i den utvecklingen genom en aktiv och stark arbetsmarknadspolitik där svenska företag fortsatt kan leverera produkter i världsklass kommer Sverige bli ett betydligt fattigare land. Därför hoppas jag nu att vi tar tillfället i akt och utbildar svensk arbetskraft för vad som komma skall när konjunkturen vänder uppåt igen.

För Region Gotlands del borde vi se en vändning gällande den ekonomiska situationen om vi kunnat lita på vad de borgerliga partierna lovade i valet. Istället ser läget värre ut. Nämnder som tidigare gått med överskott balanserar nu på nollan, nämnder som haft små underskott går nu mot större och hade det inte varit för att vi fått betydligt mer pengar än vi räknat med från regeringen hade underskottet i sjukvården närmat sig rekordsiffror. 

Det var otydligt för alla vad Centerpartiets så kallade ”nya ledarskap” skulle innebära. Men om facit är det vi nu ser, med ett osynligt, idéfattigt och tafatt ledarskap, tror jag att det inte var vad väljarna förväntade sig.  

Vi Socialdemokrater kommer i veckans budgetarbete att fortsätta prioritera välfärden och se verkligheten för vad den är. Vi kommer bli allt färre som ska försörja allt fler äldre och allt fler barn. Vill vi ha mindre barngrupper i förskolan måste vi betala för fler förskollärare. Vill vi ha kortare köer i sjukvården måste vi anställa fler läkare. Vill vi att de äldre ska få en god omsorg måste vi anställa personal som inte bara kan sköta de basala behoven utan de ska också ha möjlighet att stanna upp och finnas där för de äldre. Vill vi ha en välfärd som bygger ett Gotland som håller ihop måste vi vara beredda att prioritera det. Det är vi Socialdemokrater.

Så jobbar vi med nyheter
Filip Reinhag (S), oppositionsråd