Vi politiker är satta att ta ansvar

2 mars 2019 05:00

I måndags var det regionfullmäktige. Ett ganska stillsamt möte utan större avvikande uppfattningar mellan högerminoriteten och oppositionen. Men det är inte utan att man börjar fundera kring när den nya politiken och det uttalade nya ledarskapet ska resultera i någon konkret politik. Än så länge lyser den med sin frånvaro.

Men det finns mer än det politiska innehållet som lyser med sin frånvaro. Ett av de första besluten hälso- och sjukvårdsnämndens nya ordförande fattade var att säga upp sjukvårdsdirektören. När det nu ska rekryteras en ny visar det sig att han istället för att rakt igenom ta ansvar för den processen valt att inte medverka. Det är synnerligen anmärkningsvärt. Därför har jag lämnat en interpellation som ska besvaras nästa fullmäktige.

Att arbeta nära en förvaltningsdirektör är inte vilket arbete som helst. Det bygger givetvis på att personens kompetens och erfarenhet är tillräckliga för arbetet. Men det kräver, mer än kanske någon annanstans, en absolut tillit och ett grundmurat förtroende. När jag var ordförande för kultur- och fritidsnämnden var direktören nog den person jag träffade mest. Alla beslut som fattades lämnades att verkställa till henne och jag hade att lita på att de underlag vi fick till oss var genomarbetade och korrekta. Något jag aldrig tvivlade på. Men om förtroendet inte funnits där hade arbetet blivit väldigt svårt om inte omöjligt. Förtroendet för föregående direktör hos nuvarande ordförande antar jag var skälet till att hon fick lämna även om det mest mumlats om den historien.

I torsdags anklagade så hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande mig för att också vara frånvarande vid ett uppföljningsmöte efter att intervjuerna hållits. Ett häpnadsväckande uttalande. Som politiker har du många uppdrag. Jag är vid det timmeslånga uppföljningsmötet och fullföljer ett av dessa på annan ort och får därför istället medverka på telefon. Men vad som fick mig att tappa hakan när argumentet lades fram var snarare att ordförande Mats-Ola Rödén anser att oppositionen ska ta ansvar för den situation han personligen orsakat verksamheten. Det var Mats-Ola Rödén som avskedade direktören. Nu förväntar han sig att socialdemokraterna ska lösa uppgiften medan han är på semester.

Att bära ett förtroendeuppdrag är stundtals tungt, oftast väldigt roligt men alltid förpliktigande. Det är inget du kan välja bort eller försumma. Vi politiker är satta att ta ansvar. I hälso- och sjukvårdsnämnden har vi ansvaret för den största budgeten och den största verksamheten i region Gotland. Det behöver vi ta ansvar för i alla lägen. I synnerhet om man själv är upphov till den situation som nu råder.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Filip Reinhag (S) Oppositionsråd

Ämnen du kan följa