Vinsttak förödande för skolan

13 mars 2017 06:00

Sedan regeringens välfärdsutredning presenterades av utredaren Ilmar Reepalu, och förslaget om ett vinsttak för friskolor därmed blev känt, har Friskolornas riksförbund jobbat för att detta inte ska bli verklighet. Förbundets vd Ulla Hamilton som beskriver hur reaktionerna har sett ut och varför ett vinsttak skulle vara förödande för den svenska skolan.

– Våra medlemmar blev väldigt upprörda när de fick klart för sig vad det innebar. Det är ju ett ganska komplicerat förslag.

Friskolornas riksförbund har under utredningens remissperiod, tillsammans med Almega och Svenskt Näringsliv, räknat ut exakt vad förslaget innebär i praktiken, samt hjälpt olika aktörer att skriva remissvar.

– Jag tror att det aldrig någonsin tidigare har varit en sådan reaktion från företagen på ett förslag.

Ulla Hamilton för fram tre grundläggande argument för varför Reepalus slutsats inte håller.

– Den här modellen som han har tagit fram åt regeringen är obegriplig, och den innebär i princip ett vinstförbud. Den andra delen av kritiken är att han inte har kunnat visa på att vinstdrivande verksamhet innebär sämre kvalitet. Den tredje delen är konsekvensanalysen som väldigt många tycker är helt undermålig. Han tror att verksamheterna kan fortsätta trots vinsttaket. Ingen analys görs av vad det innebär för eleverna, mångfalden och kvaliteten.

Skulle ett vinsttak bli verklighet vore det omöjligt för företagen att bedriva sin verksamhet och de riskerar att behöva lägga ned, eftersom de då inte har möjlighet att bygga upp en buffert.

– Det räcker med att en elev byter skola så har du tappat din marginal. Det enda alternativet för oss är att förslaget inte går igenom.

Ett vinsttak skulle också innebära stora konsekvenser för de kommunala skolorna, eftersom de då blir tvungna att ta över alla elever. En sådan situation, med överfulla skolor, blir mycket svår för kommunerna.

– Det är därför många lokala politiker har sett till att kommunerna också skriver remissvar. Varenda kommun berörs utav detta.

– I ett läge där kommunerna redan nu är hårt pressade av andra problem förstår jag inte hur de ska få ihop det här.

340 000 elever går i dag i friskolor. Dessutom är det långa köer till de populäraste verksamheterna.

– Trots den här debatten så vill föräldrarna att deras barn ska gå i fristående skolor. Det visar att vinstfrågan inte står högt upp på agendan hos dem utan de vill ha en skola som passar deras barn.

För Ulla Hamilton är det allra viktigast att möjligheten att välja skola alltid finns. Friskolornas riksförbund driver därför på för att skolvalet ska bli obligatoriskt, eftersom det är många som fortfarande inte vet att det går att välja. Att det nu har blivit frågan om vinster eller ej som blivit föremål för diskussion tycker Ulla Hamilton är mycket olyckligt.

– Jag skulle önska att debatten handlade om hur vi får bättre kvalitet i skolan och hur vi ser till att vända resultatutvecklingen.

Intervju

Så jobbar vi med nyheter
Agnes Karnatz