169 strömavbrott drabbade Gotland på två månader

Totalavbrotten som släckt hela Gotland har fått stor uppmärksamhet, men under två månader hade Geab 169 andra strömavbrott i sitt eget nät.

15 oktober 2018 06:00

– Vi känner oss bekymrade över leveranssäkerheten i Geabs nät, säger Tommy Johansson som är avdelningschefchef för teknisk analys på EI (Energimarknadsinspektionen).

EI har begärt att Geab (Gotlands Energi AB) redovisar hur leveranssäkert nätet varit den senaste tiden. Geab har lämnat in detaljerad information för perioden 1 juli-4 september. Bolaget delar upp redovisningen i två delar och påpekar att Vattenfall ansvarar för de totalavbrott av ombyggnaden i stationen i Ygne orsakat.

Vattenfall är därmed ansvarig för de åtta avbrott som drabbade samtliga abonnenter på ön (42 401 stycken) under den redovisade perioden. Efter det har ytterligare fyra totalavbrott drabbat gotlänningarna.

Den andra delen, som gäller Geabs eget nät, är betydligt mer omfattande. Listan redovisar 169 avbrott under drygt två månader.

Flest avbrott, 15 stycken, har drabbat linje 171 mellan Slite, Kappelshamn och Hall. Det är den sträcka som besiktningsman Jens Hellström efter inspektion från helikopter i en tidigare GA-artikel beskrev så här: ”Det här är det sämsta jag har sett. De har sparat på underhållet och stolparna är säkert från 1960-talet. Rubbet behöver bytas, stolpar och ledningar”.

Geab redovisar även om vad som orsakat felen. 18 gånger berodde avbrotten på åska, varav ett oväder gjorde hela ön strömlös. Åtta gånger orsakades avbrotten av avgrävda kablar. Men vid nästan hälften av tillfällena har Geab ingen förklaring till vad som orsakade avbrottet.

Efter att ledningstnätet besiktigats från helikopter har Geab beslutat att helt bygga om en av de sämsta ledningarna under hösten, samt göra ett stort unerhållsarbete på ytterligare en.

Redovisningen av två månaders elleveranser på Gotland oroar Energimarknadsinspektionen så pass att man beslutat ta fram och granska Geabs redovisning för hela 2017. EI vill undersöka om avbrotten varit lika frekventa även tidigare år.

– Det finns mycket i redovisningen som tyder på bristande underhåll. Totalavbrotten fick stor uppmärksamhet, men Geabs redovisning ger en bild av helt andra brister, säger Tommy Johansson.

EI har granskat Geab tidigare. 2014 hade så många kunder på ön fler än elva avbrott, och i vissa fall varade de mer än ett dygn, att EI valde ut bolaget som ett av 43 för den planerade tillsynen för 2016. Då konstaterades att 618 abonnenter under det året drabbats av fler än elva avbrott, och att två kunder varit strömlösa i över 24 timmar.

Geabs avgående vd Jan Karlsson tycker inte att bolagets siffror är så anmärkningsvärda.

– Antalet fel har minskat de senaste åren. Det är inga orimliga nivåer. När det gäller avbrottstiden så ligger vi nära rikssnittet, säger han och påpekar att för södra Sverige har Geab ett förhållandevis långt ledningsnät.

Att Geab vid nästan hälften av tillfällena inte kan ange vad som orsakade avbrottet är inte heller anmärkningsvärt, tycker Jan Karlsson.

– Ofta är det något tillfälligt. Det kan vara åska, en fågel som bajsat på ledningen eller en nedfallen gren som gör att ledningen kopplas ur. När vi kommer dit så hittar vi ingen felorsak.

EI har delat upp den gotländska granskningen i två delar, Geab och Vattenfall. Det kan leda till dubbla förelägganden med krav på åtgärder, om myndigheten anser att det finns anledning att klandra bolagen.

– Med ett föreläggande kan vi tvinga fram åtgärder. En annan alternativ påföljd är att sänka bolagens intäktsramar. Då minskar bolagens möjlighet att ta ut vinst, säger Tommy Johansson.

Fel i Geabs eget nät

Period: 1 juli- 4 september

Antal fel i det egna nätet: 169

Längsta avbrott: 16 timmar, drabbade 6 kunder när träd skadade ledning den 12 augusti.

Antal avbrott längre än en timme: 73.

Dag med flest avbrott: 29 juli, 9 avbrott på grund av åska.

Flest drabbade: 4 651 kunder under 30 minuter den 1 september.

Linje med flest avbrott: Linje 171 (Slite-Kappelshamn-Hall)

Fakta: Geab

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino