Äldre riskerar att hamna utanför

Mer än 2 500 äldre gotlänningar saknar möjlighet att använda digitala lösningar i hemmet. Tidigare datorläraren Mats Ekedahl anser att mer måste göras för att hjälpa dem.

16 december 2017 06:00

Efter flera år som lärare hjälper Mats Ekedahl numera gotlänningar att släktforska med hjälp av internet.

– Det är egentligen förtäckta datorkurser. Jag lär dem söka, spara rätt, göra backup och annat, berättar Mats Ekedahl som märkt ett stort behov av utbildning.

Han tycker inte att studieförbunden tar sitt ansvar.

– De har somnat in ordentligt. Det behövs fler kortkurser med olika teman, som ”lär dig boka biljetter”, säger han.

PRO-ordföranden Per-Olof Karlström berättar att PRO i samarbete med ABF startar en datorkurs i Hemse på nyåret. Men han säger samtidigt att det blivit svårare att arrangera kurser:

– Flera datorsalar har försvunnit, bland annat har ABF och Folkhögskolan i Fårösund lagt ner sina. Det blir dyrt när man måste hyra in sig någon annanstans och ibland ordna med ett eget nätverk.

2013 arrangerade biblioteken utbildningen Digidel, som 2015 följdes upp med "Digitala veckan". Efter det har det inte blivit några satsningar.

– Att alla ska vara delaktiga är en jätteviktig uppgift för biblioteken. Vi har inte gjort så mycket senaste tiden, berättar biblioteksutvecklaren Cecilia Herdenstam som dock tillägger:

– Nästa år görs en stor nationell satsning. All bibliotekspersonal ska bli bättre på att lära ut hur man använder digitala hjälpmedel.

Att kunna använda internet blir allt viktigare. Nästa år inrättas en ny myndighet som ska driva på digitaliseringen i de statliga verken. Medborgarna är i fokus, men för att ta del av den förbättrade servicen behöver man vara uppkopplad. Nyligen fick Region Gotland 26 miljoner kronor från EU för att digitalisera delar av sin verksamhet.

Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället, och det är inte ett övergående problem. Det slår professor Tobias Olsson, lektor Ulli Samuelsson och lektor Dino Viscovi fast i ett projekt om äldre och användningen av digital teknik. 400 000 personer mellan 65 och 85 år saknar helt apparater som gör internetanvändning möjlig. Omräknat till lokala förhållanden är drygt 2 500 äldre gotlänningar i någon form av digitalt utanförskap.

Tobias Olsson, Ulli Samuelsson och Dino Viscovi varnar för att utanförskapet inte är ett övergående problem. Många äldre har dålig ekonomi, digital teknik är dyr och för att hänga med i utvecklingen måste utrustningen ofta uppgraderas. De tre anser även att frivilliga insatser och studieförbundens kurser inte är tillräckligt. För att alla ska ha en chans att följa med i utvecklingen måste staten ta ett större ansvar.

Regional digital agenda

Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade 2015 om en digital agenda för Gotland. Målet med den är att alla ska ha möjlighet att använda digitala samhällstjänster.

Digitaliseringen ska bidra till ökad tillväxt. Regionen ska bygga ut e-tjänster, bland annat för att öka dialogen med medborgarna, men även effektivisera samhällsplaneringen.

Undervisningen, från förskola till högskola, ska ha hög tillgänglighet med bra infrastruktur och hårdvara.

Fakta: digitalagotland.se

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino