"Än så länge är det ingen varningsflagga"

Tidigt på torsdagen bekräftades att två gotländska män har blivit smittade av det nya coronaviruset. "Nu arbetar vi med hur vi ska skydda medborgarna och medarbetarna", säger smittskyddsläkare Maria Amér.

12 mars 2020 12:59

Två fall av coronaviruset covid-19 kunde på torsdagsmorgonen konstateras på Gotland. Med anledning av det kallade Region Gotland till en presskonferens där smittskyddsläkare Maria Amér och hälso- och sjukvårdsdirektören Marie Loob informerade om läget.

De två männen som har bekräftats smittade har rest utanför Sverige i områden som definieras som riskområden enligt Folkhälsomyndigheten. Därefter har de fått symptom och därför kontaktat vården.

– De gjorde helt som man ska och tog kontakt med sjukvården över telefon och berättade att de hade rest och hur de mådde. Sedan fick de genomföra en provtagning enligt de rutiner vi har satt upp, berättade Maria Amér under presskonferensen.

De två männen befinner sig nu i sina hem och smittspårning har inletts. Detta genom att man identifierar personer som de smittade har varit i kontakt med.

–Man ser hur närkontakterna mår och bedömer om det är aktuellt med provtagning av dem, säger Maria Amér.

På frågan om hur många de smittade har varit i kontakt med under de senaste dagarna vill Maria Amér inte svara, och hänvisar till att det inte finns något allmänintresse i hur många närkontakter de smittade personerna har haft. Maria Amér vill inte heller svara på hur många som har testats för det nya coronaviruset på Gotland.

 

På torsdagsmorgonen hade 500 fall av covid-19 bekräftats i Sverige, varav en man i 70-årsåldern som avled i Region Stockholm på onsdagen. En annan har friskförklarats. Det innebär att det i skrivande stund är 498 aktiva fall av coronaviruset som har bekräftats i Sverige.

I Region Stockholm har man fattat beslut att koncentrera sig på att endast göra provtagningar på de personer som ingår i en riskgrupp och de som redan befinner sig på sjukhus. Ett sådant beslut har ännu inte fattats inom Region Gotland.

– Det är ett övergångsläge den här veckan. I Stockholm har man konstaterat samhällssmitta och då måste man hantera fallen på ett annorlunda sätt, säger Maria Amér.

Samhällssmitta, även kallad inhemsk spridning, innebär att det finns spridning inom landet som inte är kopplat till utlandsresor eller närkontakt med personer som har varit utomlands.

Har regionen bra resurser för att stoppa samhällssmittan?

– Det är hela det arbetet vi håller på med. Hur vi ska skydda medborgarna och medarbetarna och jobba så ändamålsenligt som möjligt, säger Maria Amér. 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel uttalade sig på onsdagen och varnade för att mellan 60 och 70 procent av den tyska befolkningen kan bli smittade. Är det en siffra man kan vänta sig även på Gotland?

– De siffrorna... Vi vet inte var det kommer att sluta när pandemin är färdig utan vi får vara ödmjuka och se. Förhoppningsvis kommer vi att kunna skydda vården och de sköraste i samhället så långt som möjligt, säger Maria Amér.

Hur stor är risken att dö av det nya coronaviruset?

– Vi väntar och tittar på internationellt material, men man hamnar på olika mortalitetssiffror. Det är hemskt svårt att säga vad som skulle gälla för vårt samhälle, säger Maria Amér.

Måste de flesta som insjuknar vårdas hemma? Hur många intensivplatser finns det?

– Alla som behöver sjukhusvård kommer att erbjudas sjukhusvård, men i mesta möjliga mån vill vi att de med lindriga symptom stannar hemma och ägnar sig till egenvård och att tillfriskna. Har man lindriga symptom ser man att det tar ungefär två veckor att tillfriskna, och sedan kan man räkna med en vecka till för att hålla sig för sig själv för att vara säker på att man inte är smittsam, säger Maria Amér.

 

Tidigare har Folkhälsomyndigheten och även Region Gotland gått ut med rådet att man ska stanna hemma om man känner sig sjuk och Maria Amér framhäver att det gäller förkylningssymptom. 

– Man ska ta symptomen på allvar. Ofta är symptomen vaga och det är just därför smittan har förts vidare. De allra flesta får lindriga symptom men det är bättre att stanna hemma för att vara säker på att man inte smittar. 

Flera läsare har undrat hur stor risken är att bli smittad om en familjemedlem bekräftas med det nya coronaviruset och Maria Amér menar att risken dessvärre är stor.

– Vi har sett att smittspridningen sker av närkontakter. Så då är det hög risk att familjen smittas.

 

Region Gotland har fortfarande inga restriktioner när det kommer till att låta friska barn gå till skolan. Men på torsdagen valde regionen att inför besöksförbud på vårdavdelningar, särskilda boenden och äldreboenden.

– Vi försöker att minska smittspridning och är tacksamma om man försöker att ha digital kontakt. Vi har sagt besöksförbud, men man får utgå från fall till fall, men vi har sagt besöksförbud ja. Det är både för att stoppa smittspridningen, men också för att det blir en belastning på vården och vi behöver fokusera, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Marie Loob.

Hon framhäver att regionen än så länge har tillräcklig beredskap för att hantera situationen. 

– Just nu känner vi ingen oro att vi inte kan hantera situationen. Men sedan får vi se från dag till dag. Vi har hela tiden kontakt nationellt, med socialstyrelsen och med folkhälsomyndigheten och följer de råd som kommer till oss. Än så länge är det ingen varningsflagg på att vi inte har beredskap att hantera, säger hon.

 

För att hålla dig uppdaterad håll koll på:

Region Gotlands hemsida.

Folkhälsomyndighetens hemsida.

1177 (ring främst om du känner av symptom).

11313 (rekommenderas om du endast har allmänna frågor kring viruset).

Är du sjuk ta kontakt via vårdguiden 1177. 

Så jobbar vi med nyheter
Emelie Stenqvist