– Vi vill ge våra besökare maximal nytta och i ett valår passar det utomordentligt bra att även sätta ljuset på politiken. Annie Lööf och Centerpartiet har lyckats väl i de senaste årets opinionsmätningarna och vi ser fram emot att ha Annie som en av föredragshållarna, säger Oskar Linhejd från Swedbank, en av initiativtagarna, i ett pressmeddelande.

Syftet med dagen är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan Gotlands 92 socknar. Tidigare år har över 400 personer deltagit och när inspirationsdagen går av stapeln den 16 januari 2018 är temat "Ditt val för Gotland".

– 2018 är ett valår som vi vill sätta ljuset på, men framför allt vill vi med temat lyfta alla eldsjälar som på egna initiativ gör sina val och gör konkreta saker för sin socken, säger Oskar Lindehejd.

Artikelbild

| Inspirationsdag. Den 16 januari arrangeras 92 möjligheter för tredje gången.

Ett mål är att få med fler nationella politiker – det menar Roger Hammarström, projektledare för 92 möjligheter.

– Förutom att ha många lokala inslag i programmet hoppas vi också på att få med ytterligare någon nationell politiker.