Arbetsförmedlingen: "Oro och avvaktan" bland arbetsgivarna

Coronaviruset gör att företagen på Gotland är oroliga och ovissheten gör att de väntar med att anställa personal.

24 mars 2020 09:26

Fram till den 22 mars hade bara ett fåtal personer på Gotland varslats om uppsägning men coronaviruset har andra effekter på öns arbetsmarknad. De kontakter Arbetsförmedlingen har med företagen visar att det finns en stor osäkerhet kring om de ska anställa personal eller inte, särskilt nu inför sommaren.

– Det finns en oro och avvaktan. De har svårt att bedöma hur många de kommer att behöva anställa. Det kan bli så att fler kommer att turista i Sverige så att företagen med kort varsel behöver personal, säger Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen på Gotland.

 

Arbetsförmedlingen får även många frågor om det praktiska kring till exempel anställda med lönestöd och vad som gäller om man behöver permittera eller friställa personal. Det pågår också diskussioner om jobbväxling. Det kan till exempel handla om att personal som friställts inom servicenäringar kan jobba inom vård och omsorg där det behövs folk.

– Det kan behöva organiseras, vi får se. Men dialoger förs mellan regionen, Tillväxt Gotland och företag, säger Tina Ersson.

 

Om det på grund av coronaviruset skulle bli en kraftig ökning av antalet arbetslösa på ön så finns det beredskap för att ta emot dem. Arbetssökande sköter numera sina ärenden nästan helt digitalt och kan få rådgivning på distans från vilken arbetsförmedling som helst i landet. 

– Sedan beror det på om våra egna anställda kan hålla sig friska. Och om förskolor och grundskolor stänger så skulle det vara en utmaning, säger Tina Ersson.

Så jobbar vi med nyheter
Elisabet Andersson